שבר בחוליה בגב או בצווארשבר בעמוד השדרה זוכה ליחס מיוחד מצד רופאים כי הוא מסוכן. כי שרשרת החוליות מגנה על חוט השדרה, ואם חוט השדרה נפגע, שיתוק הוא בלתי נמנע. 

המעמד המיוחד של ״שבר בחוליה״ בתקנות הנכות

שבר בחוליה הוא ממצא הדמייתי הזוכה למעמד מיוחד בתקנות הנכות. התקנות קובעות שאז אחוז הנכות ייקבע בלא תנאי, רק מעצם קיומו של הממצא, ללא תלות בשאלה אם קיימת הגבלה בתנועות.

אחוזי נכות

שבר בחוליה מעצם קיומו יקנה 5% נכות. אם קיימת בנוסף גם ״הגבלה בתנועות״ הנכות תעלה מ-5%. אחוז הנכות לא שונה בין גב (חוליות המתחילות באות D בגב עליון ובאות L באזור המותן) לצוואר (חוליות המתחילות באות C). 

אחוזי נכות כשקיימת גם הגבלה בתנועות

שבר בחוליה שהותיר הגבלה קלה בתנועות יקנה 10% לפי סעיף 37(7)(א) לתקנות. רופאים קמצנים במיוחד שמוצאים הגבלה מזערית להבדיל מ״קלה״ פוסקים 5% נכות. להגבלה קלה בתנועת עמוד השדרה המותני קיים פריט ליקוי ספציפי (סעיף 37(7)א בעוד שלמזערית לא, ויש לדרוש להבהיר את האבחנה בין הגבלה קלה לבין הגבלה מזערית.

כשהוועדה הרפואית מעגלת פינות

השאלה היא איך בודקים ״הגבלה בתנועות״? בודקים טווח בששת מישורי תנועה קדימה, אחורה ולצדדים. קורה לא מעט שבביטוח לאומי הוועדה לא מפרטת אם מצאה הגבלות בכל ששת מישורי התנועה, וכדאי לדעת שבתיק ב”ל 21767-12-15 שרביט נ’ המל”ל, נקבע שאין די בפירוט של שני מישורי תנועה ויש צורך לפרט את כל ששת המישורים.

אוסטאופורוזיס

אוסטאופורוזיס (דלילות העצם) אם קיים אכן מהווה סיבה רפואית להיווצרות שבר בחוליה. משפטית, אין לו משמעות. הכלל הוא שרק הטריגר נלקח בחשבון והטריגר הוא התאונה הנזיקית. כלל זה נקרא במשפט הישראלי ״עקרון הגולגולת הדקה״.  

הלכת מרגוליס: ניכוי מצב רפואי קודם, אימתי?

אם התיעוד הרפואי מהעבר דל, ואין בו ציון של מגבלות בעמוד השדרה אסור להתיר למומחה לנכות אחוזי נכות בגין מצב קודם. בית הדין הארצי לעבודה (היושב כערכאת ערעור על ועדות ביטוח לאומי) קבע במה שידוע כ״הלכת מרגוליס״ כי מותר לנכות בגין “מצב  קודם”, רק אם מצאה הועדה בתיק הרפואי רישום היסטורי של הגבלה בתנועות. כי על זה גם מוענקת נכות. נקבע שלא די ברישום סתמי של “כאבי גב”. 

שבר בזיז חוליה

בשבר בזיז חוליה (להבדיל מגוף החוליה) רופאים לא נדיבים לא פוסקים אחוזי נכות כי אין חובה לפסוק אחוזי נכות. לכן חשוב להיאבק בהכרה של הגבלה בתנועות כי כזכור, אחוזי הנכות הם הפקטור המרכזי בקביעת הפיצוי הסופי.

שבר בעצם הזנב

שבר בעצם הזנב יקנה אף הוא מינימום של 5% נכות. אם תיגרם בנוסף גם ״הגבלה בתנועות״ הנכות תעלה ועבודה בישיבה ממושכת אף היא תילקח בחשבון. וודאי בתק׳ ההחלמה הראשונית. 

דילוג לתוכן