קרע בגיד הביצפס אינו ניתן לאבחון בבדיקת רנטגן פשוטה הנהוגה בקבלה לבית החולים. בכל חשד לקרע בגיד יש לשוב לקופת החולים ולדרוש מהרופא הפנייה לבדיקת אולטרא-סאונד. אז אולי יתגלה הממצא. לרוב הלקוח לא יופנה ביוזמת הרופא אלא ויידע "לדפוק" על שולחנו.
כאשר עורך הדין לא מעמיד את הלקוח על חשיבות בדיקה שהיא נדרשת, כמו US והתיק מסתיים בפשרה, עלול הלקוח למצוא את עצמו מול שוקת שבורה, כי הפיצוי שהתקבל לא מותיר אפשרות של תביעה חוזרת במקרה של החמרה, ואם אחרי שנים התגלה הקרע בגיד, שהיה קיים עוד קודם, מתעוררת בעיה. קרע בגיד הביצפס הוא ממצא שמקנה אחוזי נכות ועל כן גילויו לא רק חשוב בהיבט הרפואי, אלא עשוי גם להגדיל את הפיצוי.​ 


 

No votes yet.
Please wait...