קיבוע עמוד שדרה

אחוזי נכות

אחוזי נכות אחרי קיבוע עמוד שדרה מוגדרים בסעיף 37 לתקנות. הם גבוהים יותר ממצב של פריצת דיסק או שבר בחוליה. אם לצד הקיבוע קיימת גם הגבלה בתנועות הנכות תהיה גבוהה עוד יותר. 

הגבלה בתנועות

הגבלה בתנועות תגדיל את הנכות. למעשה, מבחינת הנפגע, הסתמכות על עצם הקיבוע עצמו מהווה רק נתיב אחד. נתיב אחר מאפשר לטעון להגבלה בתנועות ולדרוש אחוזי נכות על בסיס ההגבלה. מהי הגבלה בתנועות? בדיקה שהיא משחק של זוויות והטיות במעלות.

עמוד שדרה צווארי

כנגד קיבוע עמוד שדרה צווארי (חוליות המתחילות באות c) שהותיר זווית נוחה אחוזי הנכות הם 30%. וזווית שאינה נוחה, נכות של 50%.

קיבוע עמוד שדרה גבי

השוואה בין הנכויות המתייחסות לצוואר ולגב עליון מראה שוני בולט לטובת הצוואר. קיבוע עמוד השדרה הגבי (חוליות המתחילות באות D) יקנה 10% נכות בזווית נוחה ו-30% בלבד ב״זווית שאינה נוחה״.

קיבוע עמוד שדרה מותני

גם ביחס לקיבוע עמוד שדרה מותני קיימת העדפה למותני (דהיינו חוליות L) על פני הגבי. קיבוע המתני במצב נוח יעניק 30%, במצב בלתי נוח 40% ובמצב של דפורמציה (עיוות) קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50%.

אחוזי נכות זמניים

קיבוע עמוד שדרה
5/5
דילוג לתוכן