פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

תאונת דרכים קלה

תאונת דרכים קלה מקנה פיצוי לפי אמות מידה של נזק ללא נכות. מה שאנו הנזיקיסטים מכנים ״תיק אפס״. הכל על בסיס ראשי הנזק הבאים:

(א) עוגמת נפש או כאב וסבל

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה יהיה לפי מהות הפגיעה, מס' טיפולי הפיזיותרפיה, ימי האשפוז, משך ההיעדרות מהעבודה ומס' ימי המחלה. הרף העליון עבור כאב וסבל הוא של 18,000 ש״ח. 

(ב) הוצאות

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה לא כולל את ערכן של הוצאות רפואיות קבועות ומחזוריות. למשל, עבור טיפולים קבועים, או עזרים רפואיים כמו מדרסים, תרופות ואשפוזים שלא בסל הבריאות. לכן, רכיב הפיצוי בגין הוצאות יסתכם בדר״כ בסך של 1,000 ש״ח החזר לרב עבור מד״א ואם היו ביקורים ממושכים אצל הרופא אז כ-3,000 ש״ח על נסיעות. 

(ג) תשלום ימי מחלה

היעדרות מהעבודה יכולה להעלות את הרף. תלוי אם ״נחלבו״ ימי מחלה או שבפועל המשכורת ירדה. תשלום ימי מחלה מותנה בהצגת מסמכים: אצל שכירים לפי תלושי שכר, אישור מהמעביד בדבר היעדרות ואישור מחלה. עצמאים לפי אישור מחלה, דוחות מע"מ, דוחות מס שנתיים.

כמה זמן יחלוף עד השגת כספי הפיצויים?

משום שלא מתמנה מומחה רופא להערכת נכות, הקצב מהיר יותר. צפוי שאת הכסף תוכלו לקבל תוך 3 חודשים. כשחברת הביטווח עיקשת התיק גם יכול להסתיים אחרי שנתיים שלוש. כן, גם בתאונת דרכים קלה.

האם ניתן לפצות על הפסדי השתכרות לעתיד בתאונת דרכים קלה?

כמעט תמיד לא. משום שאין נכות, אין מגבלה בתפקוד שתמנע חזרה לעבודה ואין סכנה במציאת עבודה עם מגבלות בעתיד. 

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

האם חייבים להיפגש כדי להגיש תביעה?

אפשר שלא. אפשר בזום, ואפשר בשיחה טלפונית. או להחליף במייל מסמכים לחתימה. אלה כוללים הסכם שכר טרחה, יפוי כח וכתב ויתור על סודיות רפואית. להם יצורפו המסמכים הרפואיים. אנחנו כבר נעשה את העבודה.

5/5
דילוג לתוכן