פיצויים לאחר תאונת דרכים

פיצויים לאחר תאונת דרכים מחשבים לפי אחוזי נכות, גיל ושכר, ולפי עקרונות פיצוי מושרשים במשפט הישראלי בחיבור ראשי הנזק הבאים ובחיסור תקבולים אותם שילם הביטוח הלאומי: 

1
הפסדי הכנסה
2
כאב וסבל
3
הוצאות
3
דיור וניידות
4
עזרת הזולת
5
תקבולים מביטוח לאומי

לאחר קביעת אחוזי הנכות, קל לחשב את ראשי הנזק, ולבסוף לסכמם לכדי סכום אחד: 

(א) תשלום ימי מחלה

כשמדובר בתאונת עבודה אין טעם לחלוב את ימי המחלה. יש להם ערך כספי בסיום העבודה או בפרישה. ביטוח לאומי מקצה על חשבונו ימי פגיעה. בתאונות אחרות בתי משפט מפצים עבור אובדן ימי מחלה. לפי שליש ויש שמחשבים חישוב מלא. 

שכירים

שכירים יציגו תלושי השכר, אישור מהמעביד בדבר היעדרות ואישור מחלה. חב' הביטוח תבקש לערוך מכפלה של המשכורת באחוז הנכות הזמנית, גם כשהנפגע לא חזר לעבודה. ביהמ"ש העליון קבע אחרת בע״א 8267/06 לאלו נ' קרנית.  

עצמאים

עצמאים יגישו אישורי מחלה, דוחות מע"מ חודשיים או דו חודשיים ודוחות מס שנתיים. אם טרם הוצאה שומה, ניתן להסתפק בדו״ח או רווח והפסד מרו״ח.

(ב) חישוב הפסדי שכר בעתיד: החלק הארי בחישוב פיצויים לאחר תאונת דרכים

הפסדי שכר בעתיד הם החלק הארי בחישוב פיצויים לאחר תאונות דרכים. לפחות אצל צעירים. החישוב הוא זה:

מכפלת אחוזי הנכות x גובה ההכנסה החודשית x מספר השנים עד הפרישה x מקדם היוון הלקוח מטבלאות היוון. מדוע? כי כסף של ההווה אינו שווה לכסף של העתיד. לתוצאה מוסיפים 12.5% בגין הפסדי פנסיה.

(ג) כאב וסבל בתאונות דרכים

אומדן של כאב וסבל הוא ע״פ נוסחה:

[מס׳ לילות האשפוז כפול 0.002 כפול 180,000 ש״ח] + [אחוזי נכות צמיתה כפול 180,000 ש״ח] בניכוי 1% לכל שנה מעל גיל 30. בצירוף ריבית והצמדה.

(ד) עלות מטפל/ מנקה: החלק הארי בנפגעים מבוגרים

(ה) הוצאות לפי קבלות

תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים מכסה הוצאות רפואיות שאינן בסל התרופות, כמו: 

  • קנאביס וטיפול נפשי
  • מדרסים,
  • תרופות שלא בסל הבריאות. 
  • הוצאות נסיעה לשם ביקור אצל רופאים. 

** בנכות קשה יהיו הוצאות של התאמת דיור, הרחבת פתחים לניידות עם כסא גלגלים בתוך הבית, הוצאות הפעלת מזגנים לוויסות טמפ׳, כביסה וייבוש בנפגעים עם אי שליטה על סוגרים. יש לדרוש השבה גם של עלות התאמת רכב. 

 
פיצויים לאחר תאונת דרכים

הנתון השני הכי חשוב אחרי הנכות הוא מס׳ השנים עד גיל הפרישה. אצל שכירים 67 ואצל עצמאים גיל 70. נשים וגברים כאחד אע״פ שגיל הפרישה ביניהם שונה. מי שעבר את גיל 67 ועדיין עובד, החישוב הוא לכמה שנים (בודדות) קדימה.

Author picture

עו״ד אורן בושרי

בחן את עצמך

איזה תביעה

מהו האירוע הנזיקי שלי?

5/5