פיצויים לאחר תאונת דרכים

אחוזי נכות

פיצויים לאחר תאונת דרכים

כאב וסבל

חלק מהסכום שייפסק מחושב לפי נוסחה קבועה לשם אומדן של ״כאב וסבל״״. הסכום המתקבל תלוי במהות הפגיעה, בנכות, בגיל, ובמס’ ימי האשפוז. הנוסחה היא זו: [מס׳ לילות האשפוז כפול 0.002 כפול 180,000 ש״ח] + [אחוזי נכות צמיתה כפול 180,000 ש״ח] בניכוי אחוז לכל שנה מעבר לגיל 30. הכל, בצירוף ריבית והצמדה.

תשלום ימי מחלה: האם כדאי ״לחלוב״ את ימי המחלה?

שכירים

תלושי השכר, אישור מהמעביד בדבר היעדרות ואישור מחלה. חב' הביטוח תבקש לערוך מכפלה של המשכורת באחוז הנכות הזמנית, גם אם הנפגע לא חזר לעבודה אך ביהמ"ש העליון כבר הכריע במחלוקת דומה בעבר לטובת הנפגע (פס"ד 8267/06 מוטי לאלו נ' קרנית).  

***בתאונת עבודה לא כדאי “לחלוב” את ימי המחלה אלא לפנות לביטוח לאומי. 

עצמאים

אישורי מחלה, דוחות מע"מ חודשיים או דו חודשיים ודוחות מס שנתיים. אם טרם הוצאה שומה, ניתן להסתפק בדו״ח או רווח והפסד מרו״ח.

חישוב הפסדי שכר בעתיד: מדוע חשוב לנסות להוכיח שיפור עתידי אפשרי במשכורת?

התוצאה מתקבלת ממכפלת אחוזי הנכות בגובה ההכנסה החודשית (ואצל קטין, לפי השכר הממוצע במשק) ובמספר השנים עד הפרישה. אצל קטינים, לפי השכר הממוצע במשק. חשוב לנסות להוכיח שיפור עתידי אפשרי במשכורת כי אז ביהמ״ש, אם ישוכנע יערוך חישוביו לפי השכר המשופר. מי שנפגע בהיותו סטודנט לפי שכר של המקצוע המיועד. לתוצאה מוסיפים 12.5% בגין הפסדי פנסיה. גיל הפרישה משתנה. אצל שכירים 67 ואצל עצמאים נוטה ביהמ״ש לערוך את החישוב עד גיל 70. 

הוצאות לפי קבלות

הוצאות רפואיות משולמות כולן על ידי חב’ הביטוח. הכוונה לטיפולים, עזרים כמו מדרסים, תרופות ואשפוזים שלא בסל הבריאות. כשהנכות היא קשה יהיו הוצאות של התאמת דיור, הרחבת פתחים לניידות עם כסא גלגלים בתוך הבית, הוצאות הפעלת מזגנים לוויסות טמפ’ אצל נפגעי חוט שדרה למשל. וכן עבור טיטולים כביסה וייבוש בנפגעים עם אי שליטה על סוגרים. הוצאות נסיעה לשם ביקור אצל רופאים בכל ימי חייו יוכרו. יש לדרוש השבה גם של עלות התאמת רכב. 

עלות מטפל/ מנקה: מדוע לא כדאי להעסיק עזרת צד ג׳ ב״שחור״?

5/5
דילוג לתוכן