פיצויים באי ידיעה על חוסר ביטוח

נהג משאית בחברה נפגע בתאונת דרכים כשנהג ברכב החברה שלא היה מבוטח. האם בכ"ז יהיה זכאי לפיצויים לפי בית המשפט העליון, שלילת הפיצויים ממנו איננה סופית: לכאורה, על-פי הוראת סעיף 7(5) לחוק הפיצויים, מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב, אינו זכאי לפיצויים על-פי החוק. למרות הוראת סעיף 7(5), מי שנהג בהיתר הבעלים או המחזיק ברכב בלא שידע ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע כי נוהג הוא ללא ביטוח – יהיה זכאי בכל-זאת לתבוע את קרנית".

מפסק הדין עולה כי שלושה תנאים צריכים להתקיים על-מנת שתקום תחולה לסעיף 7א לחוק: הראשון, נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק; השני, אי-ידיעה לגבי היעדרו של כיסוי ביטוחי (יסוד סובייקטיבי); והשלישי, סבירות אי-הידיעה (יסוד אובייקטיבי).

סעיף 7א לחוק הפיצויים פורש בפסיקת בית-משפט כחל על מצבים שבהם על רקע קירבה מיוחדת בין מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר לבין מי שאפשר לו לנהוג ברכב, נמנע הנפגע, עובר לנהיגתו ברכב, מלערוך בירור בשאלת קיומו של כיסוי ביטוחי.

מסתבר כי אחד המקרים שבהם עשוי בית המשפט לקבוע כי אי-הידיעה, ואי-הבירור, היו בגדר הסביר. עניין זה אינו קל להוכחה, אך הוא מוסק מעצם התנאים והעובדות שמסביב. דוגמא: המקרה של יחסי עובד-מעביד, כפי שכאן.

בית המשפט קבע כי  קיומם של יחסי עובד-מעביד (אם כי, לא תמיד) מקים חזקה או הנחה בדבר סבירות ההימנעות מלחקור ולדרוש באשר לקיומו של ביטוח תקף המכסה את השימוש ברכב.

בית המשפט מוסיף וקובע כי גם יחסים של ידידות אמיצה עשויים להקים הנחה דומה.

ביהמ"ש הסיק מהנסיבות, ומכך שהעובד שאל אודות מסמכי הרכב – ותעודת הביטוח בכלל ונענה כי הם מצויים בתא הכפפות. בית המשפט קבע כי די בהתנהגותו זו ולא היה עליו לעשות צעד נוסף, ולבדוק האם תשובה זו שקיבל – באמת יסודה. הנפגע הגיע למקום עבודה חדש, מתוך תקווה וצפי להמשך; הוא התבקש לבצע מטלה דחופה, לא לפני שנהג בעצמו במשאית, וביצע בדיקת התקינות, אשר כשלעצמה העידה, על רצינותו של המעביד. גם העובדה,בעיני בית המשפט לפחות, כי העובדה שמדובר בחברה בע"מ סימנה בעיני הנפגע כי "יש על מי לסמוך" וכי אם נאמר לו שכל המסמכים בפנים – אזי מן הסתם אמת הדבר.

פיצויים גם בידיעה של נהיגה ללא רשיון נהיגה וללא ביטוח

חשוב לזכור, כי כך או כך, גם אם הנוהג יודע שהוא בשלילה, או שאין לו ביטוח חובה , עדיין הוא יוכל להגיש תביעתו בגין נזק גוף, אם הוא אינו אשם בגרימת התאונה. אלא שאז הוא יזדקק להוכיח את תביעתו, שתוגש על פי פקודת הנזיקין דווקא, ובין היתר להוכיח את רשלנותו של הנהג המעורב.

 

No votes yet.
Please wait...