ערר – תסמונת התעלה הקרפאלית

 

הודעת ערר

מוגש בזאת ערר על החלטת הוועדה הרפואית מיום 17/3/13 (שהגיעה לידי העוררת רק במאי), וקביעתה כי נכותה הצמיתה של המערערת הינה אך 0%.

ואלה נימוקי הערר –

1. תחילתה של התדיינות זו בקשה להכרה במחלת תסמונת התעלה הקרפאלית, על בסיס עקרון המיקרוטראומה. תחילה הכחיש המל”ל הקשר הסיבתי הנטען ואולם ביהמ”ש הנכבד העמיד את המוסד על טעותו. מזה כ3-4 שנים הולכת ושבה העוררת בין בתי משפט והמוסד, על מנת לזכות בהכרה בנכותה.

2. ראשית, תטען העוררת כי שגתה הוועדה בהמתינה מאז התכנסה, ביום 16/12/12 משך 5 חודשים עד שהתקבלה תשובתה. בכך גרמה לעוררת (שהמתינה זמן כה רב ממילא בשל עיקשות המוסד) עיוות דין. היא אף הנותנת כי בכוונת מכוון קיפחה את זכותה של העוררת.

3. בהחלטה שלא להעניק נכות צמיתה בעצם מתחכמת הוועדה להחלטת ביהמ”ש שמהותה הכרה בקשר הסיבתי.

4. שגתה הוועדה קמא בכך שלא נתנה הדעת כלל לחוו”ד ד”ר אנגל, הקובע נכות בגין תסמונת התעלה הקרפאלית.

5. שגתה הוועדה בכך שהתייחסה לממצאי ה-EMG האחרון אבל לא לקודמים שכן על בסיסם הייתה צריכה לקבוע אחוזי נכות זמניים לפחות.

6. עוד תטען הנפגעת, כי אין הועדה נותנת כל נימוק מדוע היא רואה פגיעה במרכיב תחושתי בלבד ובו נימוק לדחיית הערר. כמו כן, אין הנמקה של בחירת הפריט שיושם. גם לא עולה מהפרוטוקול שהועדה שקלה כלל קביעת דרגת נכות “מותאמת”.

7. בדיקת הוועדה לא היתה מפורטת כמו הבדיקה שביצע פרופ’ יואל אנגל. הוא לא ראה מרכיב תחושתי בלבד. הוא מתאר כוח אגרוף וצביטה אינו תפקודי בשתי הידיים והיפאסטזיה בפיזור מדיאני בשתיהן.

8. שגתה הוועדה בכך שלא התייחסה לתסמונת מרפק הטניס.

9. שגתה הוועדה בכך שלא קבעה נכות צלקתית מעל גב כף היד. תוצאה של הניתוח שביצעה. לא עולה מהפרוטוקול כי כלל דנה בכך.

10. על וועדה זו לשקול מחדש את עמדתה בעניין דרגת הנכות מעבודה בלבד. בעת הדיון המחודש בערר, על הועדה החדשה לפעול על פי ההנחה שקיים קשר סיבתי בין זה לבין זה.

11. העוררת ככלל תטען כי החלטת הועדה הרפואית כאן ניתנה מבלי ליתן כל נימוקים והיא פסלה ומבוטלת.

12. על פי הדין חובה היה על הוועדה ליתן נימוקים ומשלא נתנה כל נימוק , דין ההחלטה להפסל ולהתבטל.  עוד תטען העוררת כי הוועדה קמא נתונה לביקורת שיפוטית, וחובה עליה לנמק החלטותיה ומסקנותיה לרבות ציון אותם המסמכים אשר עליהם היא סומכת החלטות אלה, ואם לא עשתה כן, הרי בכך עלולה הוועדה להכשיל את מלאכת הביקורת.

13. באותו הקשר תטען העוררת כי רישום פרוטוקול הוועדה לוקה בחסר.

5/5
דילוג לתוכן