ערר – קרע במניסקוס

ערר – קרע במניסקוס

 

1. שגתה הוועדה קמא בכך שקבעה שאין החמרה במצבו הרפואי.
2. שגתה הוועדה הרפואית קמא בהתעלמה מהקרע במיניסקוס ומהקרע ברצועת הACL כבסיס להחמרה.
3. שגתה הוועדה קמא בהתעלמה מכך שכל התקופה מאז 1989 ועד 2005 היה הנפגע שחקן פעיל ומצבו קודם לתאונה היה טוב. לא היתה שום הדמיה בעוד שכבר אחרי התאונה מיפוי עצמות הראה קליטה פתולוגית בראש הפיבולה.
4. שגתה הוועדה משפטית בכך שהתעלמה מפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה שקובע שניתן לנכות בגין רקע קודם רק ברישום מהותי ולא בסתם תלונות על רגישות.
5. למעשה, מתקיים כאן דיסוננס. הוועדה הראשונה קבעה 0% נכות ובערעור שהגיש, נקבעו לו 10% בניכוי 10%. למעשה הערעור שהגיש הרע את מצבו. הקביעה 10 בניכוי 10 שגויה וגורמת לעיוות דין ואסור היה לה להיקבע בצורה שכזו.
6. שגתה הוועדה בכך שהתעלמה מהשינויים הניוונים הרבים הנראים באמ אר איי החדש.
7. שגתה הוועדה בכך שקבעה כי העורר נעדר אי יציבות.
8. שגתה הוועדה בכך שלא הציבה בין חבריה את הרופאים הדרושים ובכלל זה מומחה ברך.
9. מעבר לכך, לא הצביעה הוועדה על אירוע תאונתי אחר, שמא הוא הגורם לנזק אם סברה הוועדה שאינם קשורים לתאונה, טענה המוכחשת מכל וכל.
10. נטען ככלל, כי החלטת הועדה הרפואית כאן ניתנה מבלי ליתן כל נימוקים והיא פסלה ומבוטלת.
11. הפגיעה עצמה קשה ולכן סביר היה להפנות את המטופל לבדיקות נוספות.
12. על פי הדין חובה היה על הוועדה ליתן נימוקים ומשלא נתנה כל נימוק , דין ההחלטה להפסל ולהתבטל. הוועדה קמא נתונה לביקורת שיפוטית, וחובה עליה לנמק החלטותיה ומסקנותיה לרבות ציון אותם המסמכים אשר עליהם היא סומכת החלטות אלה, ואם לא עשתה כן, הרי בכך עלולה הוועדה להכשיל את מלאכת הביקורת. באותו הקשר יטען העורר כי רישום פרוטוקול הוועדה לוקה בחסר.

5/5
דילוג לתוכן