ערר ניידות

הודעת ערר גמלת ניידות 

דוגמא


מוגש בזאת ערר על החלטת הוועדה הרפואית כי נותרו לתובע 80% נכות מוגבלות בניידות בלבד.


ואלה נימוקי הערר –

 

1. שגתה הוועדה קמא בכך שקבעה לעורר רכב שאינו נוח ובטוח לנכה שנוהג בעצמו.  


2. שגתה הוועדה בכך שלא לקחה בחשבון את משקל הגוף והגובה של העורר. 


3. שגתה הוועדה בכך שלא הביאה במכלול שיקוליה קושי במעברים מצד הנכה.


4. שגתה הועדה בכך שלא קבעה שכסא גלגלים חשמלי מחייב רכב ואן. 


5. שגתה הועדה בכך שלא הביאה במגוון שיקוליה הגבלה בהטיית הגב אצל העורר המצריך חלל פנים גבוה ורחב לצורך נהיגה בטיחותית. 


6. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה עובדת היות הנכה בעל קושי להסתובב לצורך חגירת חגורה.


7. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה את קידום המושב והרחקתו – המחייב מושב חשמלי לשם התאמת שדה ראייה מלא לנכה.


8. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה את השליטה בגלגל ההגה – במקרה של פגיעה בגפה עליונה. 


9. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה רכב גבוה עם מושב גבוה לשם אפשרות קידום רגליים.


10. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה את גודל תא המטען שיאפשר רובוט כסא גלגלים.


11. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה את המרחק הנח מהברך להגה.


12. שגתה הועדה בכך שלא הביאה בשיקוליה את עניין האי שליטה על סוגרים המחייב ואן.


13. שגתה הועדה בכך שלא נתנה דעתה למלווה מסייע להבדיל מנהיגה לבד. 


14. על פי הדין חובה היה על הוועדה ליתן נימוקים ומשלא נתנה כל נימוק , דין ההחלטה להפסל ולהתבטל. עוד יטען העורר כי הוועדה קמא נתונה לביקורת שיפוטית, וחובה עליה לנמק החלטותיה ומסקנותיה לרבות ציון אותם המסמכים אשר עליהם היא סומכת החלטות אלה, ואם לא עשתה כן, הרי בכך עלולה הוועדה להכשיל את מלאכת הביקורת.


15. באותו הקשר יטען העורר כי רישום פרוטוקול הוועדה לוקה בחסר.  

  

 על יסוד כל האמור לעיל מתבקשת כב’ הוועדה לקבל את נימוקי הערעור. 

     


_____________

לשם ניסוח כתב זה, ע”י אורן בושרי, עו”ד

מ.ר. 29404

 

נערך ונחתם היום