1. זכות השתיקה

אל תתרפסו בפני השוטר שעצר אתכם רק לשם וויתור. זה עלול לפגוע אם יתברר כי מכשיר האכיפה (אם מדובר במהירות) או מכשיר הינשוף (אם מדובר בשכרות) לא כויל כהלכה. קיימת מחלוקת ביחס לשאלת הכיול. הטענה של סניגורים לתעבורה היא כי את מכשירי האכיפה יש לכייל ולהחזיק בתנאים נאותים כמו שעון. כולם מסכימים ששעון יודע לעבוד, אולם עדיין יש צורך להגיע מעת לעת לשען כדי לכייל אותו. מאידך המדינה מודה שמכשיריה לא מכוילים במעבדה מוסמכת וכופרת בצורך בכך. לעיתים טוענת המדינה כי הכיוונון שמבצע השוטר הוא כיול במובנו המקצועי העונה על הדרישות המדעיות המקצועיות.

2.  נוסעים נוספים

אם לצידכם נוסעים ואף הם מכחישים את ביצוע העבירה דאגו שגם דברם יירשם. אין לחתום על הדו"ח שנערך ע"י השוטר מבלי לקרוא את תגובתכם שנרשמה שם. באם הנכם סבורים שדבריכם נרשמו שלא כהלכה, בקשו מהשוטר שיתקן זאת. כ"כ אם ליד השוטר עמדו שוטרים זכותכם לדרוש את רישום פרטיהם של השוטרים הנוספים. בהם תוכלו להשתמש במשפט כעדים.

3. נהיגה בקלות ראש מול נהיגה בחוסר זהירות   

לעיתים בוחרת המשטרה להחמיר עם נאשם ולייחס לו אישום של נהיגה רשלנית או נהיגה בקלות ראש במקום לייחס לו עבירה על תקנה 21 ג' (לתקנות התעבורה) שעניינה נהיגה בחוסר זהירות. ההבדל בין העבירות הוא דק לעיתים אך בדר"כ הוא משמעותי מבחינת הנאשם שכן הודאה בעבירה האחרונה משמעה ב-90% מהמקרים פסילת מינימום של 90 ימים. הפסיקה קבעה כי כדי להאשים בעבירות הראשונות החמורות יותר יש להוכיח התנהגות נהיגתית חמורה, מבחינת מודעות הנאשם, ממש אדישות לתוצאות המעשה אך המשטרה מתעלמת מהפסיקה וממשיכה להגיש כתבי אישום חמורים. במקרים בהם התאונה נגרמת בגין סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק לא מומלץ לרוץ להודות באישומים בהם אלו העבירות המיוחסות משום שיתכן ויהא ניתן, קודם להודאה, להמירן לנהיגה בחוסר זהירות – עבירה שלא מחייבת פסילה. ממש כמו, שסעיף הריגה מומר לגרימת מוות ברשלנות (גרם מוות ברשלנות).

4.  פוליגרף

מוכנים בכול דרך להוכיח את חפותכם? מכון פוליגרף פרטי הוא אופציה טובה. אם הבדיקה טובה לכם – הציגו אותה במשפט. אם לא – השמידו אותה ואף אחד לא יידע את תוצאותיה. העלות היא 100 ש"ח.

5.  חומר חקירה
קיבלתם כתב אישום? צלמו את תיק המשטרה ולמדו מה יש ליתר המעורבים בפרשה לומר בחקירה, כמו גם יתר הראיות בתיק. בתיק המשטרה עדויות של נהגים נוסעים ועדים מחוץ לרכבים. תיק תאונה כולל, בדר"כ, את ממצאי בוחן התנועה שביקר בזירת התאונה עם ממצאים הנדסיים, חישובי מרחקים מהירות כלי הרכב, סימני בלימה וכיו"ב'.

6. אישום חמור

האישום שהודבק לכם חמור? בדקו אם קיים אישום דומה חלופי קל יותר ובקשו מהתובע להמיר האישום אליו.

7. החזר הוצאות שכר טרחה כשקיים ביטוח מקיף

יש בידכם ביטוח מקיף דאגו לקבלת החזר הוצאות ששילמתם לעורך הדין בגין הייצוג בבית משפט לתעבורה. לעיתים גם עלות חוו"ד מומחה בטיחות תכוסה על ידי חב' הביטוח.

8. נהיגה ללא רשיון נהיגה

ביצעתם עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה או נהיגה בשלילה נצלו את הזמן שעובר עד למועד גזר הדין כדי לחדש את הרשיון. זה ירשים את השופט כי פתחתם דף חדש. אחד ממטרות הענישה היא הרתעה וזאת לבל העבירה תבוצע שוב. אם נשא הרשיון הוסדר אין חשש כי העבירה תישנה בטווח הקצר.

9.   נהיגה בשכרות

התבקשתם לבצע בדיקת שכרות אל תסרבו. לא סירבתם ונמצאתם שיכורים עורכי דין לתעבורה מסוגלים להציף כשלים ראייתים היכולים להביא לזיכוי או לעסקת טיעון טובה. ראו עוד כאן: נהיגה בשכרות.

10. הדיון הראשון – ישיבת הקראה

קיים הבדל בין ישיבת הקראה וישיבת הוכחות. בישיבה הראשונה לא תצטרכו להביא עדים ולהתעמת עם השוטר. אם תכפרו באת שמיוחס לכם – בית המשפט יקבע מועד דיון לשם ישיבת הוכחה. אם תודו בית המשפט יתפנה לשמיעת טיעונים לעונש.  בשלב הטיעונים לעונש כדאי להביא ראיות בפני בית המשפט בכל הקשור למצבכם גם אם אינכם סבורים שהוא רלבנטי, ובלבד שהוא קשור באלה: מצב אישי, ילדים, בעיות בריאות וניידות בעיקר, תעסוקה, ואם הרכב משמש לצרכי פרנסה, וכן תלות המשפחה או אדם שלישי בניידותכם.

11. נפסלתם? הפקידו רישיון

הפקדת רשיון מתבצעת במזכירות בית משפט תעבורה. את הרשיון מקבלים בחזרה במשרד הרישוי. אם בכל זאת הוחלט לשלול את רשיונכם דאגו שרשיון הנהיגה מופקד שכן אחרת מניין ימי הפסילה לא יחל. את הרשיון אחר ריצוי תקופת הפסילה תוכלו לקבל במשרד הרישוי.

12. לסייג את הפסילה

במקרים מסוימים כדאי לבקש מבית המשפט לסווג את הפסילה כך שתותר נהיגה ברכב מסוים אחד כזה שבדר"כ משמש לצרכי עבודה – למשל מלגזה. עורכי דין לתעבורה מעלים הצעה זו "בתנאים מיוחדים".

13.  ערעור

מבקשים לערער? תוכלו לעשות זאת תוך הזמן שצוין בפסק הדין (תוך 4 ימים בדר"כ) לבית המשפט המחוזי.


 

 

No votes yet.
Please wait...