הזמנה לדין

עבירת מהירות מסוג הזמנה לדין תסתיים בדר"כ בקנס ופסילת רשיון נהיגה על תנאי. לפחות כל עוד העבר התעבורתי דל והוותק רב. מהירות מופרזת במיוחד תסתיים גם בפסילת רישיון נהיגה בפועל. 

שלילה

אורכה של השלילה תלוי בכמה גבוהה המהירות ובטיב הראיות בתיק. ככל שהסנגור ייטיב למצוא סדקים בראיות המשטרה, כך הפסילה תהא קצרה יותר. 

לייזר למדידת מהירות

המשטרה אמורה לעבוד בדרך שהכתיב לה ביהמ"ש. למשל, נקבע כי באקדח לייזר המדידה תתבצע בטווח של 300 מ', לא בגשם, לא בעיקול, בזיהוי ברור, תוך קשר עין, וכשהכביש אינו משובש. מעבר ל-300 מ' יש צורך בחצובה ועדשה מגדילה.

מכשיר דבורה

באכיפה של "דבורה" – מכשיר סטטי הנמצא בתוך הניידת, על המשטרה לקזז 3 קמ"ש מכל מהירות. עליה לוודא שבזמן הפעלת המכשיר לא הייתה השפעה משבשת כגון מקווי מתח גבוה. עליה להוכיח גם תוצאת בדיקה תקופתית, הכשרה של המפעיל, תקינות, ותיעוד כי רכב אחר, רכבת למשל, לא נסע במקביל לרכב הנמדד. אם יצביע הסניגור על אי עמידה באחד או יותר מאלה, התוצאה עשויה להיות זיכוי או הסדר מקל במיוחד.

מהירות בדרך עירונית

קורה שמתעוררת מחלוקת ביחס למהירות המותרת בנק' ספציפית. על הנהג להעלות את הטענה כבר בישיבה הראשונה ועל המשטרה יהא להתייחס לטענה. עליה להוכיח גם את עובדת הצבתו של תמרור שמשמעותו "כניסה לתחום דרך עירונית". על התביעה להוכיח, בעדות, בתעודת עובד ציבור, כי בעת ביצוע העבירה הוצבו תמרורי ב-24 באחת הכניסות לעיר. אחרת, יכול נאשם, גם בלא להעיד, לבקש להורות על זיכויו.

עונש במהירות מופרזת במיוחד

נהיגה במהירות מופרזת במיוחד, של פי 2 מהמותר ויותר מעמידה את המשטרה על רגליה האחוריות. המשטרה מוסיפה אישום של נהיגה בצורה פוחזת, שנילווה לה רישום פלילי. לא שביהמ"ש מסכים שכך חובה לעשות. 

מהירות

עבירת מהירות

אורן בושרי, עו"ד

שכר טרחה בעבירת מהירות

שכר טרחה בעבירת מהירות משתנה מעו״ד לעו״ד ולפי המוניטין, הנסיון והוותק. עורכי דין צעירים גובים 2,500 ש״ח ומנוסים יותר עד 10,000 ש"ח בהתאם למהירות מעל למותר ולעבר התעבורתי.

נהג חדש ועבירת מהירות

נהג חדש שהוזמן לדין חייב להבין כי כל הודאה בעבירה תזמן בעיה חדשה. גם הודאה במסגרת הסדר שלא כולל פסילה. מדוע? כי תיווצר בעיה מול משרד הרישוי בעת שיבוא לחדש את רשיונו בתום שנתיים. אז הוא ייקרא לביצוע טסטס או תיאוריה מחדש. הפתרון? לדחות את המשפט עד אחרי החידוש. 

אופנועים

הוראות ההפעלה של אקדח הלייזר לא מתייחסות לאופנועים. אם כך, לאן מכוונים השוטרים? ההנחייה הפנימית במשטרה היא לכוון לעבר לוחית הרישוי. באופנועים מסוגים שונים אין לוחית רישוי מקדימה ולכן קיימת בעייתיות מסוימת מצד המשטרה למדידה.

מצלמות מהירות א׳ 3

מצלמה מהירות על המוקד בתקופה זו ולא מומלץ להודות עש אשר הדין יתבהר לגביהן. באחריותן של מעבדות הצילום במדור מכשור של מחלקת תכנון ופיתוח באגף התנועה. גם עבירה של נסיעה באור אדום נאכפת ע"י צילום. רכב שעבר את קו העצירה והחל גולש אל עבר מעבר החצייה, וברמזור בכיוון נסיעתו באותה עת דלק אור אדום – גורם לביצוע שני צילומים: האחד – ברגע בו חצה הרכב את הגלאי המותקן במקום, השני – שנייה אחת מאוחר יותר וכך ניתן לזהות אם הרכב אכן היה בתנועה.


Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...