עבירת מהירות

הזמנה לדין בעבירת מהירות

עבירת מהירות מסוג הזמנה לדין תסתיים בדר”כ בקנס ופסילת רשיון נהיגה על תנאי. לפחות כל עוד העבר התעבורתי דל והוותק רב. מהירות מופרזת במיוחד תסתיים גם בפסילת רישיון נהיגה בפועל. 

שלילה

אורכה של השלילה תלוי בכמה גבוהה המהירות ובטיב הראיות בתיק. ככל שהסנגור ייטיב למצוא סדקים בראיות המשטרה, כך הפסילה תהא קצרה יותר. 

עבירת מהירות בדרך עירונית

קורה שמתעוררת מחלוקת ביחס למהירות המותרת בנק’ ספציפית. על הנהג להעלות את הטענה כבר בישיבה הראשונה ועל המשטרה יהא להתייחס לטענה. עליה להוכיח גם את עובדת הצבתו של תמרור שמשמעותו “כניסה לתחום דרך עירונית”. על התביעה להוכיח, בעדות, בתעודת עובד ציבור, כי בעת ביצוע העבירה הוצבו תמרורי ב-24 באחת הכניסות לעיר. אחרת, יכול נאשם, גם בלא להעיד, לבקש להורות על זיכויו.

העונש כנגד עבירת מהירות מופרזת במיוחד

עבירת מהירות מופרזת במיוחד, של פי 2 מהמותר ויותר מעמידה את המשטרה על רגליה האחוריות. המשטרה מוסיפה אישום של נהיגה בצורה פוחזת, שנילווה לה רישום פלילי. לא שביהמ”ש מסכים שכך חובה לעשות. 

שכר טרחה בעבירת מהירות

שכר טרחה בעבירת מהירות משתנה מעו״ד לעו״ד ולפי המוניטין, הנסיון והוותק. עורכי דין צעירים גובים 2,500 ש״ח ומנוסים יותר עד 10,000 ש”ח בהתאם למהירות מעל למותר ולעבר התעבורתי.

נהג חדש ועבירת מהירות

נהג חדש שהוזמן לדין חייב להבין כי כל הודאה בעבירה תזמן בעיה חדשה. גם הודאה במסגרת הסדר שלא כולל פסילה. מדוע? כי תיווצר בעיה מול משרד הרישוי בעת שיבוא לחדש את רשיונו בתום שנתיים. אז הוא ייקרא לביצוע טסטס או תיאוריה מחדש. הפתרון? לדחות את המשפט עד אחרי החידוש. 

מהירות

עבירת מהירות

אורן בושרי, עו"ד

אופנועים

הוראות ההפעלה של אקדח הלייזר לא מתייחסות לאופנועים. אם כך, לאן מכוונים השוטרים? ההנחייה הפנימית במשטרה היא לכוון לעבר לוחית הרישוי. באופנועים מסוגים שונים אין לוחית רישוי מקדימה ולכן קיימת בעייתיות מסוימת מצד המשטרה למדידה.

דילוג לתוכן