נכות מעבודה

נכות מעבודה היא השלב השני בתאונות עבודה בטיפול מול המוסד לביטוח לאומי אחרי דמי פגיעה. המטרה היא לקבל תשלום נוסף כפוף לבדיקה בפני וועדה. נכות מעבודה מקנה תשלום יחסית למשכורת. מי שנכותו היציבה היא 9-19%, יקבל מענק. 19% ומעלה? קצבה חודשית. הפער בין קצבה ומענק הוא עצום. בגיל פרישה ניתן יהא לבחור בין קצבת זקנה לנכות.

 רקע רפואי קודם

מצב רפואי קודם כמובן יילקח בחשבון. אולם, אם הסעיף הספציפי המקנה אחוזי נכות הוא בגין הגבלה בתנועות, הוועדה יכולה לקזז מצב קודם רק אם הייתה קיימת הגבלת תנועות בעבר. בפס"ד דבורה וקנין תועד בעברה של הנפגעת שבר דחוס אך לא הגבלה בתנועות הגב, ולכן קבע בית הדין כי לא ניתן לקזז מצב קודם. בפסק דין יונה הררי (עב"ל 85/06) הועדה ניכתה 25% בשל סתימת עורקים ובית הדין הארצי לעבודה קבע שאסור זאת. גם חיים דדוש בעב"ל 755/07 הוכר כי ניתנה חשיבות לטריגר בעבודה. נקבע שם כי ההכרה הנה בסמכות פקיד התביעות ואילו הנכות והקש"ס בסמכות הוועדה.

נכות מעבודה הגורמת לירידה בהכנסות

תקנה 15 לתקנות המל"ל מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית בעד 50%. זאת, אם קיימת השפעה על המקצוע וירידה ניכרת בהכנסות (אותה פירשה הפסיקה בכרבע ומעלה) בראי המקצוע, הגיל ואפשרויות התעסוקה.

אגב, תקנה 16 קובעת כי בנכות גבוהה מעל 20% חובה על המוסד להתייעץ בוועדת רשות אולם ההחלטה הסופית אינה שלה. בוועדה חייב להיות נוכח מומחה בתחום הרלבנטי. למשל, אצל נפגע הסובל מתסמונת התעלה הקרפלית CTS ובבדיקת EMG התגלתה פגיעה סנסורית מן הראוי כי יישב בוועדה גם נוירולוג ולא אורטופד.

נכות מעבודה ונכות כללית

בתביעה שמתנהלת גם בביהמ״ש ינוכו הכספים מביטוח לאומי. אם התקבול מחזורי מבקשים מאקטואר להוון אותו. להוון מלשון הווה, להעריך את הערך העכשווי של כספים עתידיים. אם נכות כללית השתלמה עוד קודם לתאונה אך התאונה הגדילה אותה במעט ינוכה החלק היחסי. אם התביעה "נבלעת" בניכוי, כל עוד לא מדובר "ברכב בשירות המעביד" יוכל הנפגע לקבל 25% מהסך המגיע לפני הקיזוז.

קצבה מיוחדת לנכים קשים

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות מעל 75% זכאי לקצבה מיוחדת,(סעיף 112 לחוק) בנוסף לקצבת הנכות וללא הגבלת הכנסה. הקצבה נועדה לצרכי שרותים מיוחדים, ניידות ושיקום מקצועי.  קיימת אפשרות גם לקצבה חודשית וגם למענק חד-פעמי. 

נכות מעבודה

נכות מעבודה

אורן בושרי, עו"ד

מענק נכות מעבודה

0%-9% נכות

הכרה בלא מענק חד פעמי או תשלום חודשי קבוע

9%-19%

מענק חד פעמי המשתנה ביחס לשכר

20% ומעלה

קצבה חודשית קבועה עד סוף תוחלת החיים

מוות בתאונת עבודה

מוות בתאונת עבודה, יאפשר לאלמנתו של נפטר לקבל קצבה חודשית מביטוח לאומי. אם המוות הוא תוצאה ישירה של התאונה הקצבה תהא גבוהה. אבל לא רק. אם בעלה הוכר לפני שנים רבות כנפגע עבודה, נניח עקב אירוע לב, שאירע לו בעבודה והוא נפטר אחרי שנים בגלל סיבוך של הפגיעה בלב, אלמנתו תוכר כתלויה בנפגע עבודה. במצב כזה, במקום שהאלמנה תקבל קצבת שארים בגובה מוערך של 1,500 שקל לחודש בלבד היא תקבל קצבת תלויים גבוהה פי כמה.

אם עקב מצבו הרפואי יתברר שבעלה היה זכאי לפטור ממס הכנסה עוד בחייו היא גם תוכל אולי לקבל החזר ממס הכנסה.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...