• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

נכות מעבודהנכות מעבודה היא השלב השני בתהליך מול הביטוח הלאומי בעת תאונת עבודה או מחלת מקצוע. בשלב הראשון עתרנו להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום משכורת חלף מקום העבודה וכעת, לאחר האישור והתשלום, הגיעה העת לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע דרגת נכות מעבודה.

לאחר 90 יום

לאחר 90 יום דמי הפגיעה נעצרים. מה עושים? הפתרון הוא להגיש את התביעה לנכות מוקדם, חודשיים אחרי התאונה כדי לעמוד בפני ועדה וכדי שיהיה רצף של תשלומים.

הטופס ״הסודי״ שלא מספרים לנו עליו

  • אם הפציעה חמורה, הועדה תעניק נכות זמנית של 100% והתשלום יהיה דומה לדמי פגיעה.
  • אם הועדה תחליט על נכות זמנית נמוכה יותר, צריך להגיש טופס פחות מדובר שנקרא ״טופס נכה נזקק״ כדי להשוות את הזכאות ל100% נכות זמנית.

נכות יציבה

בהמשך, לקראת שנה מהתאונה, או פרק זמן סביר מהניתוח האחרון תקבע נכות יציבה. בנקודת הזמן שבה לא צפויה הטבה נוספת במצב הרפואי. מי שנכותו היציבה היא 9-19%, יקבל מענק. 19% ומעלה? קצבה חודשית. הפער בין קצבה ומענק הוא עצום ולכן כדאי לשאוף לקצבה. בגיל פרישה ניתן יהא לבחור בין קצבת זקנה לנכות.

תקנה 15 והמשל על הכדורגלן והפסנתרן

תקנה 15 מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית בעד 50%. זאת, אם לנכות השפעה על המקצוע לצד ירידה בהכנסות (אותה פירשה הפסיקה בכ1/4 ומעלה). קטיעת אצבע בכף היד לא תשפיע על כדורגלן, אבל היא תקטע קריירה של פסנתרן. חוזר ביטוח לאומי בעניין: כאן.

קצבה מיוחדת

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות מעל 75% זכאי לקצבה מיוחדת (סעיף 112 לחוק) בנוסף לקצבת הנכות וללא הגבלת הכנסה. נפגע רגליים זכאי גם בנכות של מעל 64%. 

מצב רפואי קודם

  • בחבלת גב: אם הסעיף הספציפי המקנה אחוזי נכות הוא בגין הגבלה בתנועות, הוועדה יכולה לקזז מצב קודם רק אם הייתה קיימת הגבלת תנועות בעבר. בפס"ד וקנין תועד בעברה של הנפגעת שבר דחוס אך לא הגבלה בתנועות הגב, ולכן קבע בית הדין כי לא ניתן לקזז מצב קודם. 
  • בהתקף לב: בפסק דין יונה הררי (עב"ל 85/06) הועדה ניכתה 25% בשל סתימת עורקים ובית הדין הארצי לעבודה קבע שאסור היה לה לעשות זאת. כך גם בחיים דדוש בעב"ל 755/07.

נכות מעבודה וקצבת זקנה

נכות מעבודה לאחר גיל היציאה לפנסיה לא גורעת מהזכויות עד 19% כי אז מקבלים מענק חד פעמי. במקרה של קצבה, מעל 19% נכות, אפשר להוון את קצבת הנכות מעבודה, לקבל מענק חד פעמי במקום קצבה ולהמשיך לקבל את קצבת הזקנה או קצבת השאירים (אם הוא או היא אלמן/אלמנה). 

ניכוי תקבולי ביטוח לאומי מתביעת הפיצויים

  • כספים המשולמים על ידי ביטוח לאומי מנוכים מתביעת הפיצויים המתנהלת בבית המשפט. כאשר שולם מענק קל לדעת מה לנכות כי הסכומים כבר שולמו בעבר. מה במקרה של קצבת נכות מעל 19% שעודנה משולמת ותמשיך להיות משולם? אקטואר שהוא רו״ח יבצע היוון של הסכומים העתידיים (כי הרי כסף של העתיד אינו ערך הכסף בהווה). כמה הלכות נוספו לעקרון הזה:
  • "ניכוי מן הניכוי": ההלכה היא כי אין לנכות מהפיצויים המגיעים לנפגע את מלוא גימלת הנכות שהוא מקבל אלא מנכים תחילה את אשר היה זכאי הנפגע לקבל גם בלי התאונה נניח, קיצבת השאירים. באופן כזה גדל סכום הפיצויים שאותו מקבל הנפגע (ע"א 9209/03 עיזבון המנוח יניב ניסן ז"ל נ' הכשרת הישוב).
  • מה אם לא פנה התובע למל"ל לקבלת תגמולים? אז יהיה זכאי הנתבע לנכות ניכוי רעיוני של התגמולים שיכול היה הנפגע לקבל המל"ל (ע"א 86/73 תושיה נ' ציון חברה לביטוח, פ"ד כח(2) 497). תובע שלא יתבע את ביטוח לאומי "יענש", וינכו לו מהסך שנפסק ״ניכוי רעיוני" של הסכום שיכול היה לקבל. לקריאה נוספת: חפשו סעיף 320 (ד) לחוק הביטוח הלאומי המאפשר למי שזכאי ליותר מגמלה אחת, לבחור לקבל את אחת הגמלאות.
  • בעניין רע"א 6563/15 פלוני נ' מיטרני, מדובר היה בתאונת עבודה, ושם קיבל התובע בבהמ״ש פיצוי נזיקי בגין מספר נכויות רב יותר מאשר הנכויות שהוכרו ע"י ביטוח לאומי. לכן דרשה הנתבעת "להכריח" את התובע להגיש תביעת נכות כללית שתכלול גם את התחומים שהוכרו (סוכרת ונוירולוגיה), וטענה שאם לא יעשה זאת, יש לבצע ניכוי רעיוני. בעליון דחו את הדרישה. 

מוות בתאונת עבודה

מוות בתאונת עבודה מקנה קצבה חודשית מביטוח לאומי. אם המוות הוא תוצאה ישירה של התאונה וודאי. אבל לא רק. גם אם הייתה הכרה בפגיעה בעבודה שנים לפני, נניח עקב אירוע לב בעבודה, והמוות הוא בגלל סיבוך של לב.

מה ההבדל בין קצבת שאירים לקצבת תלויים?
אם קצבת שארים תוערך ב 1,500 שקל לחודש קצבת תלויים גבוהה פי כמה כתלות בשכר.

דילוג לתוכן