• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

נכות מעבודהנכות מעבודה היא השלב השני בתהליך מול הביטוח הלאומי לאחר תאונת עבודה. 

לאחר 90 יום

  • לאחר 90 יום דמי הפגיעה נעצרים. מה עושים? הפתרון הוא להגיש את התביעה לנכות מוקדם, כחודש לפני כדי לעמוד בפני ועדה. הועדה תקבע נכות זמנית:
  • אם הפציעה חמורה, הועדה תעניק נכות זמנית של 100% והתשלום יהיה דומה לדמי פגיעה.
  • אם הועדה תחליט על נכות זמנית נמוכה יותר, צריך להגיש טופס ״נכה נזקק״ כדי להשוות את הזכאות ל100% נכות זמנית.

נכות יציבה

בהמשך, לקראת שנה מהתאונה, או פרק זמן סביר מהניתוח האחרון תקבע נכות יציבה. בנקודת הזמן שבה לא צפויה הטבה נוספת במצב הרפואי. מי שנכותו היציבה היא 9-19%, יקבל מענק. 19% ומעלה? קצבה חודשית. הפער בין קצבה ומענק הוא עצום ולכן כדאי לשאוף לקצבה. בגיל פרישה ניתן יהא לבחור בין קצבת זקנה לנכות.

תקנה 15

המשל על הכדורגלן והפסנתרן 

תקנה 15 מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית בעד 50%. זאת, אם לנכות השפעה על המקצוע לצד ירידה בהכנסות (אותה פירשה הפסיקה בכ1/4 ומעלה). קטיעת אצבע בכף היד לא תשפיע על כדורגלן, אבל היא תקטע קריירה של פסנתרן. חוזר ביטוח לאומי בעניין: כאן.

קצבה מיוחדת

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות מעל 75% זכאי לקצבה מיוחדת (סעיף 112 לחוק) בנוסף לקצבת הנכות וללא הגבלת הכנסה. נפגע רגליים זכאי גם בנכות של מעל 64%. 

מצב רפואי קודם

  • בחבלת גב: אם הסעיף הספציפי המקנה אחוזי נכות הוא בגין הגבלה בתנועות, הוועדה יכולה לקזז מצב קודם רק אם הייתה קיימת הגבלת תנועות בעבר. בפס"ד וקנין תועד בעברה של הנפגעת שבר דחוס אך לא הגבלה בתנועות הגב, ולכן קבע בית הדין כי לא ניתן לקזז מצב קודם. 
  • בהתקף לב: בפסק דין יונה הררי (עב"ל 85/06) הועדה ניכתה 25% בשל סתימת עורקים ובית הדין הארצי לעבודה קבע שאסור היה לה לעשות זאת. גם בחיים דדוש בעב"ל 755/07.

נכות מעבודה וקצבת זקנה

זכאות ליותר מקצבה אחת מצריכה בחירה באחת מהקצבאות. אבל בתנאים מיוחדים, אפשר להוון את קצבת הנכות מעבודה, לקבל מענק חד פעמי במקום קצבה ולהמשיך לקבל קצבת הזקנה או קצבת השאירים (אם הוא או היא אלמן/אלמנה).

מוות בתאונת עבודה

מוות בתאונת עבודה מקנה קצבה חודשית מביטוח לאומי. אם המוות הוא תוצאה ישירה של התאונה וודאי. אבל לא רק. גם אם הייתה הכרה בפגיעה בעבודה שנים לפני, נניח עקב אירוע לב בעבודה, והמוות אחרי שנים בגלל סיבוך של לב.

מה ההבדל בין קצבת שאירים לקצבת תלויים?  אם קצבת שארים תוערך ב 1,500 שקל לחודש קצבת תלויים גבוהה פי כמה.

דילוג לתוכן