נכות מעבודה

נכות מעבודה היא השלב השני בתהליך מול הביטוח הלאומי בעת תאונת עבודה או מחלת מקצוע. בשלב הראשון עתרנו להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום משכורת חלף מקום העבודה וכעת, לאחר האישור והתשלום, הגיעה העת לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע דרגת נכות מעבודה.

לאחר 90 יום

לאחר 90 יום דמי הפגיעה נעצרים. מה עושים? הפתרון הוא להגיש את התביעה לנכות מוקדם, חודשיים אחרי התאונה כדי לעמוד בפני ועדה וכדי שיהיה רצף של תשלומים.

הטופס ״הסודי״ שלא מספרים לנו עליו

נכות יציבה

בהמשך, לקראת שנה מהתאונה, או פרק זמן סביר מהניתוח האחרון תקבע נכות יציבה. בנקודת הזמן שבה לא צפויה הטבה נוספת במצב הרפואי. מי שנכותו היציבה היא 9-19%, יקבל מענק. 20% ומעלה? קצבה חודשית. הפער בין קצבה ומענק הוא עצום ולכן כדאי לשאוף לקצבה. בגיל פרישה ניתן יהא לבחור בין קצבת זקנה לנכות.

תקנה 15 והמשל על הכדורגלן והפסנתרן

תקנה 15 מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית בעד 50%. זאת, אם לנכות השפעה על המקצוע לצד ירידה בהכנסות (אותה פירשה הפסיקה בכ1/4 ומעלה). קטיעת אצבע בכף היד לא תשפיע על כדורגלן, אבל היא תקטע קריירה של פסנתרן. לקריאה נוספת: כאן.

קצבה מיוחדת

נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות מעל 75% זכאי לקצבה מיוחדת (סעיף 112 לחוק) בנוסף לקצבת הנכות וללא הגבלת הכנסה. נפגע רגליים זכאי גם בנכות של מעל 64%. 

מצב רפואי קודם

נכות מעבודה וקצבת זקנה

נכות מעבודה לאחר גיל היציאה לפנסיה לא גורעת מהזכויות עד 19% כי אז מקבלים מענק חד פעמי. במקרה של קצבה, מעל 19% נכות, אפשר להוון את קצבת הנכות מעבודה, לקבל מענק חד פעמי במקום קצבה ולהמשיך לקבל את קצבת הזקנה או קצבת השאירים (אם הוא או היא אלמן/אלמנה). 

ניכוי תקבולי ביטוח לאומי מתביעת הפיצויים

מוות בתאונת עבודה

מוות בתאונת עבודה מקנה קצבה חודשית מביטוח לאומי. אם המוות הוא תוצאה ישירה של התאונה וודאי. אבל לא רק. גם אם הייתה הכרה בפגיעה בעבודה שנים לפני, נניח עקב אירוע לב בעבודה, והמוות הוא בגלל סיבוך של לב.

מה ההבדל בין קצבת שאירים לקצבת תלויים?
אם קצבת שארים תוערך ב 1,500 שקל לחודש קצבת תלויים גבוהה פי כמה כתלות בשכר.

דילוג לתוכן