נהיגה ללא רשיון בתוקף

העונש על נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף

נהיגה ללא רישיון בתוקףנהיגה ללא רישיון נהיגה גוררת ענישה משתנה, בהתאם לזהות השופט ובהתאם לנסיבות. מי שהוא בלתי מורשה לנהיגה, כלומר שמעולם לא הונפק לו רישיון נהיגה, ובכ”ז אחז בהגה, יוענש בחומרה יתירה. חמורה ממי שנהג כשרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף זמן קצר, כי לא פעל לחידוש רישיון הנהיגה. במעידה חד פעמית, בתי המשפט נוטים לפסול את רישיון הנהיגה למס’ חודשים, מ-3 חודשים ועד שנה. אחדים נוטים להוסיף עונש של מאסר על תנאי. זהו עניין מהותי מכתים על הנאשם. כשמדובר בעבירה שחוזרת על עצמה, בתי המשפט גם מטילים מאסר בפועל.

נאשמים בנהיגה ללא רשיון אינם מודעים לעובדה כי אם בטווח הזמן שעד לקיום המשפט, הם יפעלו להסדיר לעצמם רישיון נהיגה תקף, יובא נתון זה במכלול השיקולים של בית המשפט. אחת ממטרות הענישה הנה הרתעה, ואם הרישיון הוסדר, איך חשש, שביצוע העבירה יחזור על עצמו. אפילו כדאי לדחות את הדיון לשם הסדרת הרשיון. גם אם כשלתם במבחן הטסט, לפחות הציגו לשופט אסמכתא, כי את מבחן התאוריה עברתם, או כי ניגשתם לכמה וכמה מבחני טסט.

רשיון נהיגה שפקע

רשיון נהיגה שפקע משך תקופה, ובכל זאת המחזיק בו נהג, כבר יגרור ענישה מחמירה. ואולם, חוץ מפרמטרים מוכרים המהווים שיקול בענישה, כמו ותק נהיגה ועבר תעבורתי, אם במשך הזמן שבין פקיעת הרישיון לביצוע העבירה, שהיתם בחו”ל תקופה ממושכת, ביהמ”ש עשוי להתחשב בכך. בייחוד אם עובדה מהותית זו נמסרה לשוטר כבר ברישום הדו”ח.

נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף – ההיבט הביטוחי

בהיבט הכיסוי הביטוחי, יש להבחין בין שני מצבים. האחד, נהג השוכח לשלם את אגרת רישיון הנהיגה שלו, וחברת הביטוח טוענת כי הוא נהג בניגוד לתנאי הפוליסה, “הואיל ולא היה בידו רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל”. אם הרישיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה (עד שנה) או מחמת הגבלה שהוטלה לפי חוק ההוצאה לפועל אין בעיה משפטית. אם חלפה שנה, או הנהג נפסל על ידי משרד הרישוי, בדין טענת חב’ הביטוח. אם נהג נפסל בשל נקודות אבל לא קיבל הודעה על כך ממשרד הרישוי בשל בעיות בהמצאת הודעת משרד הרישוי, חב’ הביטוח לא תוכל להעלות את הטענה.

דילוג לתוכן