נהיגה ללא טסט

נהיגה ללא טסט בתוקף

העונש על נהיגה ללא טסט (רשיון רכב) בתוקף תלוי בראש ובראשונה במשך הזמן שחלף מהמועד האחרון שהיה על הנהג לחדש את רישיון הרכב, ועד המועד שבו רשם השוטר את הדו”ח.

עד 1/2 שנה, מסתפקת המדינה בעונש של קנס, אולם מעבר לכך מוזמן הנהג לביהמ”ש לתעבורה. 

נהיגה ללא טסט מעל שנה

אם מדובר בשנה-שנתיים-שלוש של איחור, הענישה עלולה להיות פסילה של חודש-חודשיים-שלושה באופן יחסי ובהתאמה. כלל זה כפוף כמובן להישנות עבירה ולגליון התעבורתי.

מה עשוי להקל בעונש?

נהגים שעד לקיום המשפט יפעלו להסדיר לעצמם רישיון רכב תקף, יזכו להקלה לרב. נתון זה יבוא במכלול השיקולים של בית המשפט. אחת ממטרות הענישה הנה הרתעה, ואם הרישיון הוסדר, איך חשש שביצוע העבירה יחזור על עצמו. אפילו כדאי לדחות את הדיון לשם הסדרה. גם אם כשלתם במבחן הטסט, לפחות הציגו לשופט אסמכתא כי ניסיתם.

נהג חדש

נהג חדש שנהג בלא טסט בתוקף, וודאי חייב לעשות כל שביכולתו כדי לדחות את הדיון בעניינו. לפחות עד המועד שבו כבר לא ייחשב נהג חדש.

האם הביטוח תקף בנהיגה ללא טסט?

דף זה עוסק בהיבט התעבורתי של נהיגה ללא טסט. קיים היבט נוסף של נהיגה ללא טסט והוא בפן הנזיקי, האם חב׳ הביטוח יכולה להתנער מאחריותה לתאונה רק בגלל נהיגה ללא טסט. על כך, ראו כאן

תאונה ללא רשיון רכב בתוקף
דילוג לתוכן