נהיגה ללא טסט בתוקף

העונש על נהיגה ללא טסט בתוקף תלוי בראש ובראשונה במשך הזמן שחלף מהמועד האחרון שהיה על המחזיק ברכב לחדש את רישיון הרכב, ועד המועד שבו רשם השוטר את הדו"ח. עד 1/2 שנה, מסתפקת המדינה בעונש של קנס, אולם מעבר לכך מוזמן הנהג לביהמ"ש לתעבורה. בבימ"ש תמשיך ותידון שאלת הזמן שחלף. אם מדובר במשך זמן של מעט מעל חצי שנה, ייטה השופט להטיל קנס ופסילה מותנית בלבד, בדומה לדו"ח במקרה שעד חצי שנה.

משך הזמן מאז המבחן האחרון הוא פקטור חשוב בענישה. אם מדובר בשנה-שנתיים-שלוש של איחור, הענישה תהא פסילה של חודש-חודשיים-שלושה באופן יחסי ובהתאמה. כלל זה כפוף כמובן להישנות עבירה ולגליון התעבורתי של הנהג בכלל.

עד חצי שנה בלא טסט:
קנס כספי בלא הזמנה לבית משפט לתעבורה
נהיגה ללא טסט מעל חצי שנה:
הזמנה לבית משפט לתעבורה, ועונש הכולל בדר"כ קנס כספי, פסילה על תנאי, ולעיתים גם שלילת רשיון נהיגה בפועל

"ריפוי הפגם"

נאשמים אינם מודעים לעובדה כי אם בטווח הזמן שעד לקיום המשפט, הם יפעלו להסדיר לעצמם רישיון רכב תקף, יובא נתון זה במכלול השיקולים של בית המשפט. אחת ממטרות הענישה הנה הרתעה, ואם הרישיון הוסדר, איך חשש, שביצוע העבירה יחזור על עצמו. אפילו כדאי לדחות את הדיון לשם הסדרה. גם אם כשלתם במבחן הטסט, לפחות הציגו לשופט אסמכתא, כי ניסיתם.

תאונה ללא רשיון רכב בתוקף

נהיגה ללא טסט

אורן בושרי, עו"ד

נהג חדש

נהג חדש שנהג בלא טסט בתוקף, וודאי חייב לעשות כל שביכולתו כדי לדחות את הדיון בעניינו. לפחות עד המועד שבו כבר לא ייחשב נהג חדש.

Rating: 4.0/5. From 2 votes.
Please wait...