מה נותנים אחוזי הנכות בכסף?

אחוזי נכות

אחוזי הנכות אותם קובעים המומחים הרפואיים בתביעות נזיקין יתורגמו בהמשך לכסף. התרגום שביהמ״ש יעשה אינו על פי טבלה. למעשה, לביהמ״ש שיקול דעת די רחב להטות את קביעת אחוז הנכות לפי ראות עיניו.   

אחוזי הנכות כפקטור לחישוב הפסדי שכר בעתיד

את אחוזי הנכות מכפילים בגובה ההכנסה החודשית ובמספר השנים עד הפרישה. עוד מכפילים במקדם היוון לפי טבלאות היוון. פשוט כי כסף של העתיד אינו כסף של העבר. לתוצאה מוסיפים 12.5% המשקפת גם הפסדי פנסיה. כיצד מחשבים את גובה השכר? 

אצל שכירים

ע״פ תלושי השכר, אישור מהמעביד בדבר היעדרות ואישור מחלה. אצל קטינים, לפי השכר הממוצע במשק ואצל סטודנטים לפי הצפי במקצוע הנלמד.

אצל עצמאים

המשכרות נגזרת דוחות מע"מ חודשיים או דו חודשיים ודוחות מס שנתיים. אם טרם הוצאה שומה, ניתן להסתפק בדו״ח רווח והפסד מרו״ח.

מה שווים אחוזי הנכות בכסף

אובדן כושר השתכרות

אחוז הנכות הוא כמעט חזות הכל. אבל עורכי דין מיומנים יודעים לטעון להפסד כושר ההשתכרות, תוך שהם עוקפים את קביעת אחוז הנכות. הם מביאים ראיות ונתונים על פיהן הפסדי ההשתכרות של התובע בפועל עולים על אחוז הנכות. כך הם טוענים כי ההפסדים אלה את הירידה בכושר ההשתכרות. הטענה בהחלט יכולה להתקבל. זאת בשים לב לאופי המקצוע של התובע.         

נכות תפקודית

אמרנו שביהמ״ש מוסמך להגדיל או להקטין את הנכות הרפואית. זו תיקרא לאחר כן “נכות תפקודית”. ביהמ״ש יעשה זאת אם הוא סבור שמידת הפגיעה בכושר התפקוד שונה מהקביעה של המומחה. אבל זהו החריג לכלל המעיד על הכלל. כשזה קורה קמה סיבה טובה לערעור. בדר״כ הנכות הרפואית משקפת נכונה גם את מידת הפגיעה בכושר התפקוד ובתי המשפט נמנעים מלעשות זאת. אגב, במקרה של נכות רפואית עקב צלקות בתי המשפט רואים עצמם ליברלים יותר לעשות זאת. 

כאב וסבל

כשמחשבים כאב וסבל לא מתייחסים לנכות תפקודית כלל. אלא רק לנכות הרפואית. בתאונות דרכים הנוסחה היא זו: [מס׳ לילות האשפוז כפול 0.002 כפול 180,000 ש״ח] + [אחוזי נכות צמיתה כפול 180,000 ש״ח] בניכוי אחוז לכל שנה מעבר לגיל 30. בתביעות אחרות שאינן תאונות דרכים התבסס נוהג של פי 2-3 מזה. 

האם אחוזי הנכות רלבנטים לחישוב עזרת צד ג׳?

מטפל סיעודי עולה כסף ומכאן נפגע זכאי להחזר הוצאות. גם במצב סיעודי חלקי ניתן לדרוש פיצוי עבור עזרת הזולת ואחוזי הנכות משפיעים על החישוב הגלובאלי.

5/5
דילוג לתוכן