היפרדות שליההיפרדות שליה שגרמה לנזק מהווה תמרור אזהרה ראשון במעלה לקיומה של רשלנות רפואית. 

סימנים

תפקיד השליה להוות צינור הזנה לעובר. מכאן ניתן להבין מדוע היפרדות שליה עלולה לגרום לנזק חמור לעובר.

סימני המצוקה של העובר יתבטאו בתנודות במוניטור אליו בטן האם מחוברת. המוניטור בודק למעשה את קצב ליבו של העובר וחריגה שתופיע בו היא האינדיקציה הטובה ביותר להיפרדות שליה.

איחור בכניסה לניתוח קיסרי

מצב זה של היפרדות שליה מחייב כניסה מהירה לניתוח קיסרי. התעלמות מהאטות במוניטור ואיחור בכניסה לניתוח קיסרי עלולים לגרום לנזק נוירולוגי קשה כי כאמור לעובר מצוקה נשימתית.

היפרדות שליה בשליש האחרון לפני הלידה

אלא שבית החולים יטען שהנזק הנוירולוגי הוא בכלל תוצאה של מום מולד או פגות, ללא קשר לחוסר חמצן. גם אם הנהלת בית החולים תסכים שהיה איחור בכניסה לניתוח קיסרי, היא תטען כי הנזק לא קשור ברשלנות, אלא שמדובר בלחץ דם אם שנפל, או כלי דם במוח שהתפתח למום מולד וכהנה. לפי מה ביהמ״ש יכריע? 

א. לפי אם חוסר חמצן בלידה היה רגעי, ארך דקות ספורות או נמשך 20-30 דקות.

ב. לפי האם  MRI מדגים פגיעה בגרעיני המוח המרכזיים. 

ג. לפי קיומה או היעדרה של אנצפלופתיה – שינוי במצב ההכרה או פרכוסים מיד לאחר הלידה ובסמוך אליה. בית החולים יסרב להכיר ברשלנות בלא הבחנה של אנצפלופתיה ובלא הפרעה נוירולוגית כמו שינוי בטונוס (מתח שרירים) או איבוד הכרה. ללמדנו מ"המה לא", מה כן. כלומר, האבחון של אנצפלופתיה מסגיר פגיעה מוחית שמקורה בלידה. בעיות כמו אפילפסיה, פירכוסים, מוכרות כבעיות נילוות לתופעה ומחזקות הטענה לקשר סיבתי. 

ד. לפי ציון אפגר – אותו ציון רפואי שהעובר מקבל עם לידתו – הוא עדיין הכרחי אבל לא כזה ראה וקדש. ציון אפגר של 7-10 בדקה 5 לא מסגיר אירוע בלידה, ניקוד אפגר נמוך מאוד (בין 0-3) בדקה החמישית ואילך בהחלט כן. 

היפרדות שליה

"גם אם הנהלת בית החולים תסכים שהיה איחור בכניסה לניתוח קיסרי, היא תטען כי הנזק לא קשור ברשלנות, אלא שמדובר בלחץ דם אם שנפל, או כלי דם במוח שהתפתח למום מולד וכהנה".

דילוג לתוכן