גילוי מאוחר של סרטן בהיבט המשפטי

רשלנות רפואית בגילוי סרטן חוזרת ועולה בבתי המשפט כי גילוי מאוחר עלול להיות קטלני, כלומר קיים נזק ממשי בר תביעת פיצויים. 

כיצד בתי המשפט מתייחסים לפספוס מחלה באופן כללי?

בתי המשפט לא מקבלים אוטומטית כל תביעה בכל אבחנה שגויה, גם כשזה סרטן, אלא כאשר האבחנה נעשתה מתוך קיבעון מחשבתי ובלי אבחנה מבדלת.  

מדוע רופאים אחדים ״מפספסים״ סרטן?

רופאים אחדים ״מפספסים״ סרטן כי אכן המחלה מתעתעת וגם כי כמו בכל תחום רפואי, טעויות רפואיות קורות:

מה עלינו להוכיח?

עלינו להוכיח שהרופא ביטל את התסמינים שלא בצדק, לא הפנה לבדיקות נוספות ומשום שהרופא התעלם, ולא הפנה לרופא מומחה, הגידול המשיך בשלו, שלח גרורות ולא הוסר, נק' האל חזור הוחמצה.

כיצד נוכיח שההתעלמות מהתלונות משמעה רשלנות רפואית?

כדי להוכיח שההתעלמות עולה לכדי רשלנות רפואית ושעל הרופא היה לגלות את המחלה מוקדם יותר נביא ראיות לעניין פרקטיקה, ספרות ונהלים. חוזר משרד הבריאות, למשל, מתייחס לתלונות הבולטות במחלות ממאירות ומורה לרופא כיצד להתנהג כשעולה חשד.

כיצד נוכיח שהאיחור הביא לנזק?

כדי להוכיח שהאיחור באבחון גרם לנזק נבקש מהרופא, שכותב עבורינו חוות דעת, להצביע על מימדי הגידול במועד הפספוס לעומת מימדיו במועד האבחון. בתוך כך הוא יכתוב גם על סיכויי ההחלמה במועד שבו ניתן וצריך היה לאבחן, לעומת המועד בו התגלה הגידול בפועל.

טענות הגנה של קופת חולים באי גילוי סרטן

טענות ההגנה של קופות החולים כנגד טענה לרשלנות רפואית בגילוי סרטן מגוונות בדר״כ:
א. אין תקציב להפנות את כולם לביופסיה וסי טי.
ב. ממילא הסרטן אינו ניתן לריפוי.
ג. הסימפטומים מתעתעים.
ד. המטופל ״לא רצה את הטיפול״.
ה. ״לא רצינו לחשוף את המטופל לקרינה או לסכן אותו בביופסיה נוספת״.
בתי המשפט דוחים את הטענות הללו כשאין רישום רומז לטענה בזמן אמת. 

הפרשנות שמציעות קופות החולים למועד הגילוי המוקדם

קופות החולים מציעות שבית המשפט יבחן מהו המועד שבו החל המטופל לסבול מתסמיני המחלה ומהו המועד המוקדם ביותר שבו ניתן היה לאבחן את קיומה לפי הממוצע ולפי נתונים סטטיסטים. שופטת העליון ברק ארז קבעה שזה אינו המבחן. ייתכן למשל, היא קבעה, שהתקף לב אורך בממוצע זמן רב, אך אם התלונה הראשונה של המטופל מעידה על הפרעת קצב קשה, הממוצע אינו מלמד דבר על מועד האבחון הסביר. לכן אין לתת משקל בלעדי, לנתונים הסטטיסטיים. 

אבחון מאוחר של סרטן

גילוי סרטן בשלב מוקדם משפר דרמטית את סיכויי ההישרדות. סרטן שמתגלה רק בשלב גרורות שהתפשטו דרך מחזור הדם הוא נורת אזהרה ראשונה לקיומה של רשלנות רפואית. כל עיכוב באבחון או טיפול עלול להיות יקר להפליא. פיצוי כספי יוכל לסייע לתקן את הנזק שנגרם עקב רשלנות רפואית.

Author picture

עו״ד אורן בושרי

סרטן שחזר

אם הסרטן יובס הוא עלול להשאיר אחריו תאים ״רדומים״ ולתקוף שוב בעתיד. לכן רשלנות תתכן גם בסרטן שחזר כלומר בשלב שאחרי הריפוי, עם חזרה של הגידול. רופא רשלן הוא זה למשל שלא בודק את מצב בלוטות הלימפה בבית השחי אחרי סרטן שחזר.

5/5