בקשה לעיכוב הליכים

בקשה לעיכוב הליכים

לכבוד
מר אלעזר שולץ, עו”ד
ראש מדור תביעות תעבורה מרכז
משטרת פ”ת
שטמפפר 53, פ”ת

א.נ.
ח.נ.,

הנדון:   ת”ד XXX-12-11 [בימ”ש שלום לתעבורה, פ”ת]
בקשה לעיכוב הליכים
הנאשם: XXXX ת.ז. XXXX
1.     הריני לייצג מעתה ואילך, את ה”ה שבכותרת, בזיקה לאישומים המיוחסים לו במסגרת התיק דלעיל, בין היתר, עבירות של נהיגה רשלנית, גרימת נזק ונהיגה בשכרות מיום 15/5/10.
2.     מכתבי זה בא בבקשה לעיכוב הליכים בתיק. לפי הוראות הדין המורות על העברת בקשה מעין זו, לידי היועמ”ש לממשלה באמצעות “התובע המטפל בעניין”, הריני להביא העניין בפניך.
3.     מחוו”ד פרופ’ יהודית אהרון פרץ, בתחום הנוירולוגיה, המצורפת כאן, מיום 21/11/11 עולה כי הנאשם סובל ממחלה ניוונית פרוגרסיבית של המוח וכי ליקויי המחלה שנצפו באמ אר איי, מונעים ממנו להיות אחראי על גופו ונפשו, ובעטיים, ניתן צו מינוי אפוטרופוס לטובת אשתו הגב’ XXXXX.
4.     מחווה”ד נראה כי קיימת נכות חופפת בתחום הנפשי: לאחר שאובחנו אצל הנאשם שינויים קיצוניים בהתנהגות (XXXXXXX) ולרבות התנהגות אלימה באופייה, הוא מאושפז מאז נוב’ 11 בבי”ח לבריאות נפש בטירת הכרמל.
5.     לדעתי, מצבו הבריאותי, הגופני והנפשי, והעובדה כי מונה לו אופוט’, כמו גם פרוגרסיביות של המחלה, והצפי בהחמרה משכך, גם ע”פ חווה”ד, מחייבים את עיכוב ההליכים בתיק.
6.     משכך, להעברה מהירה ליועמ”ש הממשלה כאמור אודה.
7.     תודתי נתונה מראש.
לוט: א. חוו”ד ב. צו מינוי אפוט’ ג. MRI

העתקים:
א. ביהמ”ש השלום לתעבורה פ”ת
ב. XXXXXXX

בכבוד רב,
אורן בושרי, עו”ד

5/5
דילוג לתוכן