ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מוגבל לתשלום ימי מחלה מקסימליים לנפגע תאונת עבודה. 90 ימים בלבד. כלומר גם כאשר מדובר בשבר בקרסול שמצריך תק׳ החלמה ארוכה.

לא רק נפגע תאונה בעבודה זכאי. גם נפגע במהלך השתלמות, גם מתנדב בפעולת הצלה, וגם ממלא תפקיד כחבר וועד. 

בהתקפי לב ואירועים מוחיים וכיו"ב, נשאלת השאלה אם השפעת העבודה הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. נדרש אירוע חריג או מאמץ מיוחד. נשאל מה שונה היה באותו יום מהמתח בימי העבודה שבדר"כ. שלב שני הוא נכות מעבודה. 

ימי מחלה

הזכות הבסיסית לנפגע בעבודה היא תשלום דמי פגיעה על בסיס ימי המחלה. בהמשך יפנה לנכות. שני הטפסים, לתשלום ימי מחלה ולנכות, חייבים להיות מוגשים בתוך שנה (!) שכן כל חודש איחור גורר ״ענישה״ – הפחתה בתשלום.

לשכירים ישולמו 75% מההכנסה לפי 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו נפסקה העבודה בשל התאונה. לרבות שעות נוספות, פרמיות ומענקים. נפגע שלא קיבל שכר מלא ב-3 החודשים יוכל לעתור לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבל שכר ולהסביר כי בגלל אישורי מחלה, חופשה או סיבה מוצדקת אחרת לא קיבל שכר. 

הסכום יחושב לפי ההכנסות בדיווחי המס והשומות. 

את הטופס ניתן להוריד כאן. מי דואג לטפסים? כשהנפגע עובד בחברה גדולה קל לו בהיבט הפרוצדוראלי. לעובדי חברת חשמל ועיריות למשל יש הסדר עם המוסד לביטוח לאומי. לפי ההסדר העובדים ימשיכו לקבל שכר מהמעביד והמעביד יתקזז אח״כ עם המוסד לביטוח לאומי. אמנם השכר יהא מופחת של 75% אבל זה החוק ביחס לכל נפגע עבודה. עובדי היטק וחברות יצטרכו להמתין להכרעה של המוסד לביטוח לאומי כדי לקבל שכר.

זה אומר, שאם קיימת מחלוקת הדרושה בירור עובדתי המוסד לביטוח לאומי יתעכב בהחלטה שלו. כל זמן שהמוסד מתעכב לא תשולם משכורת. לפחות עובדים אלה נעזרים באגף משאבי אנוש לשם הגשת הטפסים. האחרונים בשרשרת המזון הם העצמאים והשכירים בעסקים קטנים. אלה צריכים להגיש את כל המסמכים בעצמם: טופס 250, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה וטופס הבקשה לדמי פגיעה.

טיפים לועדה רפואית

חוו״ד פרטית

כדאי להציג בוועדה חוו״ד של רופא מומחה. זאת כדי לעמת את הועדה עם המסמך ולהקשות עליה אם בכוונתה לא לקבל את האמור בו. אם הועדה מתעקשת אחרת, הפסיקה קובעת שעליה לנמק מדוע. ​

הרכב הועדה

כדאי לבדוק מי הרופא הנוכח בוועדה ועל פי זהותו לדחות/ להקדים / להמציא תירוץ אחר כדי שאולי בועדה מאוחרת יוצב אחר. ​לדרוש מומחים רפואים בתחומים נוספים, אם הם משיקים.לדרוש הפנייה לבדיקה. גם לטעון להפעלת תקנה 15 כשזה אפשרי. ראה מטה.

ערר לועדה עליונה

כמעט תמיד לשקול הגשת ערר. גם ערר על הועדה העליונה אפשרי. אז יהא זה לבית הדין האיזורי לעבודה. נכון שמותר אז לעשות זאת בשאלת חוק ומשפט בלבד, אבל אין מה להפסיד וגם דחייה שם לא תגרור הוצאות.

הדרך לעקוף את הגבלת ימי המחלה המקסימליים של 90 יום

מאידך, נפגע שלא מעוניים לשוב לעבודה, שהסתיימה לו ״תקופת החסד״ של 90 ימים נותר ללא שכר. מה עושים? הטריק הוא להגיש בקשה להכרה כנכה נזקק. בתואנה שעדיין מדובר בתהליך החלמה ומפאת אי כושר, אין מסוגלות לעבודה. את הטופס יש להגיש במקביל לבקשה לקביעת דרגת נכות מעבודה. 

תביעת נכות מעבודה

אחוזי נכות

לשם קביעת אחוזי נכות, הנפגע עומד בפני ועדה. לאחריה, משולם מענק. בנכות בינונית, קצבה חודשית בנכות גבוהה וקצבה מיוחדת לנפגעים קשים.

מתי מקבלים תשובה? תוך שבועיים, אבל אפשר לבקש שם משתמש וסיסמא לאתר הביטוח הלאומי ולבדוק לפני כן. כשהפגיעה מאפיינת מס׳ תחומים, תתקיים עוד ועדה ללא נוכחות. 

תקנה 15 קובעת כי ניתן להגדיל את הנכות שקבעה הועדה לפי מבחן הזיקה לעבודה. שני תנאים חייבים להתקיים: א. הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו ו-ב׳: הנכות הביאה לירידה בהכנסות. פיטורין עקב צמצומים במקום העבודה, לא יזכו. אבל אם חל שינוי באופן העבודה והנפגע אינו מסוגל לבצע פעולות מסוימות שביצע בעבר, הוא יזכה להפעלת התקנה.

ירידה של כמה?
יש להוכיח כי הירידה בהכנסה היא של 20% ומעלה באופן קבוע ולא לזמן מוגבל. ירידה בשיעור 20% עד 25% תגדיל הנכות ברבע, בשיעור 26% עד 35% תגדיל בשליש ובשיעור 36% ומעלה תגדיל במחצית. הבדיקה נעשית על ידי השוואת השכר של 3 החודשים הקודמים לפגיעה ל-3 החודשים שקדמו למועד הוועדה. 

הפעלת תקנה 15 אפשרית גם בגין גיל: אם הגיל השפיע על האפשרות להשיג עבודה ולהסבת מקצוע, והנכות פגעה בסיכוי להשתלב בעבודה. למשל תלמיד בעבודה מזדמנת. וגם בגיל מבוגר: חוזר פנימי של המוסד לביטוח לאומי מציג כדוגמא נגר בגיל 55, שנפגע ביד ימין ואינו מסוגל לחזור לעבודתו, כמי שיתקשה להשתלב מחדש במעגל העבודה.

חשוב: כשנדרש מקצוע חלופי תיתכן הפעלת התקנה גם ללא ירידה בהכנסות: השפעה קלה הפעלה ברבע, בינונית בשליש וניכרת במחצית. השפעה קלה הן מבחינת מקצוע והן מבחינת גיל, ייתכן שהשפעתם המצטברת תהיה ברמת השפעה בינונית או ניכרת.

ביטוח לאומי תאונות עבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה

אורן בושרי, עו"ד

תאונות עבודה/ ״צעד אחר צעד״

חזרה לעבודה אחרי תאונת עבודה

חזרה לעבודה לפני המקסימום המותר של 90 ימים בלבד אינו משנה דבר. אפילו קצבת נכות זמנית תמשיך ותשולם גם אם שבתם לעבודה. הבלבול נובע מנכות כללית. שם, שכר החל בסכום מסויים יאיין לגמרי קצבת נכות.  

No votes yet.
Please wait...