אבחנה מבדלת

אבחנה מבדלת

אבחנה מבדלת פירושה מחשבה על אבחנה של מחלה אפשרית נוספת. טיפול בכיוון של מחלה אחת אפשרית מתוך קיבעון ובלא מחשבה מעמיקה יבוא בגדר רשלנות רפואית. 

רובריקה של ״אבחנה מבדלת״ בכל גליון חדר מיון

לא בכדי, בכל טופס סטנדרטי של קבלה למיון קיימת רובריקה אותה צריך הרופא למלא שכותרתה “אבחנה מבדלת”. יותר מכך: אם גם בתקופת האשפוז, הרופאים שבויים בקונספציה של מחלה אחת ויחידה, לא שבים ודנים באבחנה מבדלת ולא נוקטים בפעולות המתבקשות לאורה, הרי גם אז הם מתרשלים, אולי ביתר שאת.

חשיבות חומרת המחלה באבחנה מבדלת

כאשר הטיפול אינו תואם את הצפוי מהאבחנה הראשונית

אם לא נערכה אבחנה מבדלת בקבלה, מסיבות של עומס למשל, היא אמורה להיערך למחרת היום כאשר רופא בכיר עובר על הקבלות של אותו הלילה.  כמובן שגם כאשר הטיפול אינו תואם את הצפוי מהאבחנה הראשונית הנבחרת, אזי לפחות בשלב מאוחר של האשפוז יש מקום וצורך לערוך אבחנה מבדלת.

אבחנה מבדלת בפסיקה

בפסק דין ע”א 3264/96 (קופ”ח נ’ יפה פלד), קבע בית המשפט כי כאשר עולה חשש סביר לקיומן של כמה מחלות, עולה חשיבותה של האבחנה המבדלת, על מנת שהרופאים יגיעו בסוף הליך הבדיקה להחלטה נכונה בדבר הטיפול הרפואי שיש להעניק לחולה. נקבע שיש צורך לערוך “רשימה של אבחנות אפשריות ביחס למה שהחולה סובל ממנו וצריך לתת את הדעת לאפשרות קיומה של כל אחת מאבחנות אלה , אלא אם נשללה”.

5/5
דילוג לתוכן