אבחנה מבדלת

אבחנה מבדלת פירושה מחשבה על אבחנה אפשרית של מחלה נוספת. טיפול בכיוון אחד מתוך קיבעון ובלא מחשבה מעמיקה הוא בגדר רשלנות רפואית. לא בכדי, בכל טופס קבלה למיון סטנדרטי קיימת רובריקה אותה צריך הרופא למלא שכותרתה "אבחנה מבדלת". יותר מכך: אם גם בתקופת האשפוז, הרופאים שבויים בקונספציה של מחלה אחת ויחידה, לא שבים ודנים באבחנה מבדלת ולא נוקטים הפעולות המתבקשות לאורה, הרי גם הם מתרשלים.

לשאלה אם הייתה רשלנות באבחון מחלה רלוונטית חומרתה. כך למשל חולה עם כאבים בחזה שמאד אופייניים למחלת כיב, יקבל תחילה טיפול לכיב. אך היות ולעתים התקף לב "מתנהג" כמו כיב, והיות ו"פספוס" התקף לב עלול להיות קטלני, הרי שבד בבד עם הטיפול בכיב, רופא סביר יפעל לשלול התקף לב.  כאב ראש יגרום לרופא לחשוב על סינוסיטיס, אולם תלונות ממושכות יחייבו לחשוב על אבחנה מבדלת של גידול בגזע המוח; קוצר נשימה יכול להוביל לכיוון של דלקת ריאות, אבל הוא גם מתיישב עם תלונות של תסחיף ריאתי; ומתן שתן מוגבר אינו מרמז רק על דלקת, אלא יכול לרמז גם על גידול, ואצל ילדים גם על סכרת נעורים.

אם לא נערכה אבחנה מבדלת בקבלה, מסיבות של רופא מתמחה, או עומס למשל, היא אמורה להיערך למחרת היום כאשר רופא בכיר עובר על הקבלות של אותו הלילה.  כמובן שגם כאשר המהלך אינו תואם את הצפוי מהאבחנה הראשונית הנבחרת, אזי לפחות בשלב מאוחר של האשפוז יש מקום וצורך לערוך אבחנה מבדלת.

אבחנה מבדלת בפסיקה

בפסק דין ע"א 3264/96 (קופ"ח נ' יפה פלד), קבע בית המשפט כי כאשר עולה חשש סביר לקיומן של כמה מחלות, עולה חשיבותה של האבחנה המבדלת, על מנת שהרופאים יגיעו בסוף הליך הבדיקה להחלטה נכונה בדבר הטיפול הרפואי שיש להעניק לחולה. יש צורך לערוך "רשימה של אבחנות אפשריות ביחס למה שהחולה סובל ממנו וצריך לתת את הדעת לאפשרות קיומה של כל אחת מאבחנות אלה , אלא אם נשללה".

 

No votes yet.
Please wait...