תעבורה

תעבורה

טיפים להתמודדות עם אישום תעבורה

הטיפ הראשון הוא לגשת לתחנת המשטרה ולעיין ביתר עדויות התביעה. אם הנכם מיוצגים, שליח מטעם עורך הדין יצלם את החומר. מדוע חשוב לעיין ביתר עדי התביעה? כי לא כל עבירה ולא כל תאונה היא באשמה של הנהג. אם הסטייה מנתיב קשורה בחוסר תשומת לב מצד הנהג, האשמה בו, אולם אם דו"ח בוחן התנועה מגלה שאירע פנצ'ר בגלגל שניות בטרם התאונה, האשמה בגרימת התאונה כלל לא נעוצה בנהג.

לגבי דו"חות תנועה שהן קנסות ואשר אין חובת התייצבות בבית משפט בגינן, חשוב במיוחד לדעת כי עצם התשלום משמעו "הודאה" באשמה. לעתים, ההודאה, כלומר התשלום, יוצרת "עונש על תנאי", ועם התשלום גם נצברות נקודות בעבירות מסוימות.

ההליך בבית המשפט לתעבורה נפתח בתשובה לכתב האישום. לו יודה הנהג, יציג התובע את דרישתו לעונש. אחריו, יקום עורך הדין ויבקש להקל. אם הנאשם כופר באישום שמיוחס לו, ייקבע מועד אחר לדיון. אליו, יגיעו עדי התביעה, יישמעו ראיות והשופט ייאלץ להכריע אם העבירה בוצעה או לא. אם הנאשם יזוכה, הוא ילך לדרכו שמח וטוב לב. אם יורשע, ייגזר אז דינו.

תעבורה הוא תחום משפטי שהוא דינאמי, ולכן יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום: גם בגלל מכשירי אכיפה חדשים המפציעים מעת לעת ומצריכים לימוד מחדש כל פעם, וגם כי החקיקה בתחום היא תכופה והענישה, אף היא, משתנה תדירות ויש האומרים שהיא בכיוון תמידי של החמרה.

שכר הטרחה בתיקי תעבורה משתנה לפי וותק, הצלחה ומוניטין של עורך הדין. בהקשר הזה יש לדעת כי אם לנהג המואשם בגרימת תאונה פוליסת ביטוח מקיף, ניתן לדרוש מחב' הביטוח, השבה של שכר הטרחה, ששולם לעורך הדין המייצג. לעיתים, אפילו עלות חוו"ד, הנדרשת לביסוס טענות הגנה בתיק, תכוסה על ידי חב' הביטוח.

נהיגה ללא טסט

במקרה שנשכח להיעשות טסט לרכב ועדיין ממשיכים לנסוע על הרכב אז במקרה של תאונה ללא טסט לא פוטרת את חברת הביטוח מלשלם תגמולי ביטוח לנהג. היא אינה משנה לעניין הכיסוי הביטוחי. בדיקה לרכב שלא בוצעה בזמן שנדרש לכך על ידי משרד הרישוי גם אינה פוטרת את חב' הביטוח מתשלום, לא עבור הנזקים של הרכב וכמובן לא בעבור נזקים שנגרמו לגוף.

בית המשפט קבע בסדרה של פסקי דין כי רק במחדל הקשור לתוקף רישיון נהיגה, להבדיל מרישיון רכב, פטורה חב' הביטוח מתשלום וגם אז בתנאים מסוימים. למשל אם הנהג החמיר סיכון בטיחות בנהיגה. נפגע שנהג בפסילה למשל או נכה עם מגבלת הגה הכוח שנהג ברכב ללא אמצעי עזר.

המדינה תעמיד את הנוהג ללא טסט לדין בבית משפט לתעבורה, בין אם הוא אשם בתאונה ובין אם לא, אבל שוב, חב' הביטוח לא תצא נשכרת מעובדה זו. ההעמדה לדין היא במנותק משאלת הכיסוי הביטוחי בה דנו לעיל. נהג שעבר תאונה ללא טסט יישפט בבית משפט לתעבורה, ועונשו ייגזר לקולא אם לא גרם לתאונה, ולחומרה אם גם גרם לתאונה ברשלנות.

נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

העונש על נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף תלוי בראש ובראשונה במשך הזמן שחלף מהמועד האחרון שהיה על המחזיק ברכב לחדש את רישיון הרכב, ועד המועד שבו רשם השוטר את הדו"ח. עד 1/2 שנה, מסתפקת המדינה בעונש של קנס, אולם מעבר לכך מוזמן הנהג לביהמ"ש לתעבורה. בבימ"ש תמשיך ותידון שאלת הזמן שחלף. אם מדובר במשך זמן של מעט מעל חצי שנה, ייטה השופט להטיל קנס ופסילה מותנית בלבד, בדומה לדו"ח במקרה שעד חצי שנה. ואולם, אם מדובר בשנה-שנתיים-שלוש של איחור, הענישה תהא פסילה של חודש-חודשיים-שלושה באופן יחסי ובהתאמה. כלל זה כפוף כמובן להישנות עבירה ולגליון התעבורתי של הנהג בכלל.


כמה אחטוף לרוב על העונש ניקוד*
נהיגה בשכרות פסילה 3 חודשים – 3 שנים, מאסר ע"ת, קנס ותנאי. 10
נהיגה תחת השפעת אלכוהול בדר"כ 3-6 חודשי פסילה, פסילה ע"ת וקנס
כניסה לצומת בתמרור אדום 1,000 ש"ח 10
אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור פסילה, קנס עד 1,500 ש"ח תנאי 10
אי מתן זכות קדימה פסילה, קנס עד 1,500 ש"ח ותנאי 10
גרימת מוות ברשלנות 6 חודשי מאסר בפועל (אם 6 ניתן להמיר בעבודות שירות) עד מאסר בפועל של שנתיים, מאסר ע"ת, פסילה ממושכת, פסילה ע"ת,  וקנס. 10
מהירות מופרזת בדר"כ פסילה במהירות מופרזת במיוחד, קנס ופסילה על תנאי. 10