ההשלכה העונשית ל"חבלה של ממש"

"חבלה של ממש" בתעבורה, המופיעה בכתב אישום לצד עבירה של גרימת תאונה תביא בהכרח לענישה מחמירה יותר. היא תביא בהכרח לפסילה ארוכה יותר. אך האם היא מחויבת המציאות? האם "שבר" בא בגדר "חבלה ממש"? האם "חתך" הוא בגדר "חבלה של ממש"? האם פריצת דיסק היא בגדר "חבלה של ממש"? הפסיקה ענתה בחיוב על חתך ושבר. המשמעות היא פסילה מינימלית של 3 חודשים אם כי לשופט יש אפשרות להקל בענישה מסיבה טובה במיוחד.

חומרת החבלה מאוד רלבנטית. אין דין "חבלה של ממש" כגון חתך, כדין עיוורון לצמיתות. גם פגיעה בחוט שדרה שגרמה לשיתוק תסתיים בענישה של מאסר בפועל או פסילה של שנים. נוכח ריבוי התאונות הקטלניות בכבישי הארץ, ביהמ"ש נותן משקל לפגיעה חמורה באיכות החיים, המלווה את הנפגע כל חייו. מנגד, הסניגור יכול לטעון לחלופה של עבודות לתועלת הציבור (של"צ) חלף הפסילה, וכך לאזן את הענישה על דרך הטלת של"צ שמתאים חינוכית מוסרית.

גילוי מאוחר של הנזק

עם חבלות של ממש המתגלות בשלב מאוחר לתאונה, כבר קל יותר לנאשם להתמודד. פריצת דיסק למשל תתגלה רק לאחר כמה חודשים. המשטרה לא שומרת על קשר עם הולך הרגל שנפגע, הוא עסוק בהחלמה במסגרת קופת החולים בה הוא חבר, ותוצאות הבדיקות אליהן הוא מופנה אורכות חודשים ולא תמיד מתעדכנות בתיק המשטרתי.

 

No votes yet.
Please wait...