העונש בגרימת חבלה של ממש 

"חבלה של ממש" בתעבורה, המופיעה בכתב אישום לצד עבירה של גרימת תאונה תביא בהכרח לענישה מחמירה יותר. היא תביא בהכרח לפסילה ארוכה יותר. אך האם היא מחויבת המציאות? האם "שבר" בא בגדר "חבלה ממש"? האם "חתך" הוא בגדר "חבלה של ממש"? האם פריצת דיסק היא בגדר "חבלה של ממש"? הפסיקה ענתה בחיוב על חתך ושבר. המשמעות היא פסילה מינימלית של 3 חודשים אם כי לשופט יש אפשרות להקל בענישה מסיבה טובה במיוחד.

חומרת החבלה מאוד רלבנטית. אין דין "חבלה של ממש" כגון חתך, כדין גרימת עיוורון לצמיתות. גם נהג שגרם לפגיעה בחוט שדרה שהסתיימה חלילה בשיתוק תסתיים בענישה של מאסר בפועל ופסילה של שנים. נוכח ריבוי התאונות הקטלניות בכבישי הארץ, ביהמ"ש נותן משקל לפגיעה חמורה באיכות החיים, המלווה את הנפגע כל חייו. מנגד, הסניגור יכול לטעון לחלופה של עבודות לתועלת הציבור (של"צ) חלף הפסילה, וכך לאזן את הענישה על דרך הטלת של"צ שמתאים לכאורה חינוכית ומוסרית.

חבלה של ממש וגילוי מאוחר 

עם חבלות של ממש המתגלות בשלב מאוחר לתאונה, כבר קל יותר לנאשם להתמודד. פריצת דיסק למשל תתגלה רק לאחר כמה חודשים. המשטרה לא שומרת על קשר עם הולך הרגל שנפגע, הוא עסוק בהחלמה במסגרת קופת החולים בה הוא חבר, ותוצאות הבדיקות אליהן הוא מופנה אורכות חודשים. אף אחד לא דואג לעדכן את התוצאות בתיק המשטרתי.

האישום הנילווה לגרימת חבלה של ממש

העונש בגין גרימת חבלה של ממש תלוי גם באישום הנילווה. ״חבלה של ממש״ אינה באה לבדה. אם הוצמד לה ״נהיגה רשלנית – ﬠבירה לפי סﬠיף 62(2) + 38(2) לפקודת התﬠבורה״ בכתב אישום זה עניין אחד. ואם הוצמד לה עבירה של ״נהיגה בדרך הגורמת ונזק – ﬠבירה ﬠל תקנה 21(ב)(2) לתקנות תﬠבורה או ״נהיגה בחוסר זהירות״ – זה עניין אחר. העבירה הראשונה מחייבת פסילת מינימום של שלושה חודשים, העבירה השנייה לא.
אם כתב האישום יכיל שתי עבירות הדורשות פסילת מינימום, יהיו שופטים שיטילו עונש מצטבר של 6 חודשי פסילה גם בעבירה קלה. אם הפגיעה היתה על מעבר חציה התביעה וודאי תדרוש פסילה של שנה ויותר.

הוצאות משפטיות

נק׳ אחרונה וחשובה בהקשר שכר טרחה: נהגים שהוגש נגדם כתב אישום בגין גרימת תאונה על כל צורותיה, רשאים לבקש החזר של שכר הטרחה שהם משלמים לעורך הדין הפרטי, שאת שירותיו הם שוכרים. שכר הטרחה כלול בביטוח המקיף תחת הכותרת ״הוצאות משפטיות״. חברות הביטוח בדר״כ אינן מתנגדות לבקשת ההחזר, כל עוד הסכום אינו גבוה מהמקסימלי הנקוב בפוליסה. במקרה וההתנגדות כן ניצבת, תביעה קטנה בבית משפט תסדיר גם את זה.

 

No votes yet.
Please wait...